2013-12-27-waterpeil-hoogVLAANDEREN / REGIO: – De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten: De overvloedige regen zorgt er op een aantal plaatsen in Vlaanderen voor dat de waterlopen erg hoog staan. Maar er zijn geen kritieke situaties.

Actueel hangt de neerslagzone boven de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.
De recentste neerslagvoorspellingen geven aan dat die neerslagband daar ongeveer gaat blijven hangen (dus iets oostelijker dan de vorige neerslagvoorspellingen aangaven) met nog steeds hoeveelheden tot 30 mm, voornamelijk in het Nete-, Dijle-, Demer- en Maasbekken. Overal (behalve in West-Vlaanderen) zullen er niet-kritieke overstromingen optreden en wachtbekkens aangesproken worden.
De kans dat er kritieke overstromingen optreden, is dankzij de aanwezige waterbeheersingsinfrastructuur klein, maar niet volledig uit te sluiten.

Update 28/12/2013
 ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden – Hoge waterstand rond 13u30 (vermoedelijk hoogste peil) ter hoogte van natuurgebied Oude Zuun / Leunensstraat. Zonder overstromingen, maar wel met reeds volledig gevulde wachtbekken van Slesbroek.

Op het perceel waar in 2013 ingrijpend omvormingsbeheer werd uitgevoerd (ontbossing, verontdieping van grachten, maaibeheer gestart) stroomt Zuunbeek-water binnen. Dit perceel van ons natuurgebied werkt dus actief mee in de waterberging. Door de hoge waterstand werkt de afwatering naar de Zuunbeek averechts (kijk naar drijvend materiaal op einde van het filmpje. Rond 16u was het water weer weggetrokken door de verlaging van Zuunbeekpeil.

%d bloggers liken dit: