2013-12-03-prijsureiking-politieSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 3 december 2013 organiseerde het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren de prijsuitreiking voor het beste Belgische Maatschappelijk Verslag ( Award for Best Belgian Sustainability Report ) . De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw won de prijs als ex-equo winnaar in de categorie “andere organisaties”.

De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw rapporteert al jaren over haar werking met behulp van een jaarverslag. Sinds 2010 gebeurt dit onder de vorm van een maatschappelijk verslag, geschreven volgens de internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Deze richtlijnen worden wereldwijd gebruikt bij de verslaggeving van duurzame prestaties van ondernemingen. Met dit verslag toont het politiekorps niet alleen wat ze als publieke organisatie heeft bereikt, maar ook hoe dit gebeurde.
2013-12-03-prijsureikingDe jury waardeerde het feit dat de politiezone “een volledig beeld wil geven over het beroep, veel concrete cijfergegevens verstrekt (en niet enkel de positieve aangelegenheden) en de talrijke contacten met de belanghebbenden toelicht“.

De prijsuitreiking gebeurde in handen van Hendrik Bogaert (staatssecretaris van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten).

Wie interesse heeft in het maatschappelijk verslag kan dit consulteren op de website van de lokale politie. www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: