2010-09-19-wereldbollen-GooikPAJOTTENLAND: – De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Gooik en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei investeren in het Natuur Educatief Centrum De Paddenbroek. Met deze steun kan De Paddenbroek uitgroeien tot hét plattelandscentrum voor de regio Pajottenland en Zennevallei.

Het Natuur Educatief Centrum De Paddenbroek in Gooik wordt omgevormd tot een plattelandscentrum. De werking steunt op vijf pijlers: landelijk, natuur, duurzaam, recreatie en streekidentiteit/Vlaams karakter. Het centrum gaat een belangrijke rol spelen als regionaal steunpunt voor natuur- en milieueducatie in de 16 gemeenten van Pajottenland en Zennevallei.
2013-12-00-plattelandscentrum_01
Meer info: www.paddenbroek.be

%d bloggers liken dit: