SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele maanden terug besliste het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw om het vroegere rusthuis op de Wilgenhof site af te breken om zo plaats te maken voor assistentiewoningen. Het rusthuis staat anderhalf jaar leeg nadat de vroegere bewoners hun intrek namen in het gloednieuwe zorgcentrum de Zilverlinde in Zuun.
2013-11-29-assistentiewoningen-wilgenhof
Siebe Ruykens, voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw: “Het partijbestuur schaart zich unaniem achter deze beslissing. Volgens CD&V is dit de best geschikte locatie om het nijpend tekort aan assistentiewoningen in onze gemeente in te vullen. Wilgenhof is een uitgestrekte groene ruimte in het verlengde van het Colomapark en aanleunend aan het bestaande woon- en zorgcentrum Sint-Antonius. We pleiten bovendien om op deze site voor de bouw van een dienstencentrum. Hiermee zou Leeuw een koploper worden in Vlaanderen met vijf dienstencentra, één in elke wijk”.

Jos Speeckaert, eerste schepen: “CD&V zet de komende jaren sterk in op de vergrijzing. Met een sterk uitgebouwd OCMW onder de deskundige leiding van onze voorzitter Paul Defranc (CD&V) willen we de vinger aan de pols zijn voor onze oudere en minder gegoede inwoners in onze gemeente. Nu de begroting zo goed als rond is, willen we ons de komende weken en maanden verder buigen over de investeringen die we als gemeente de komende jaren zullen doen. Voor CD&V is het duidelijk, na een volledig vernieuwd rusthuis, zullen we de komende jaren nieuwe assistentiewoningen bouwen in het centrum van Leeuw. Onze sterke voorkeur gaat hierbij uit naar de Wilgenhof site.”

Het idee om na de afbraak van de oude gebouwen een tijdelijke parking te voorzien blijft behouden.
Voor ons is de parking een tijdelijk oplossing, waar we in geen geval extra budget voor zullen voorzien. De bestaande verharding van de wilgenhof site (ook na afbraak oude gebouwen) kan dienen om tijdelijk tegemoet te komen aan de vraag naar meer parkingplaatsen in het centrum van Leeuw. In afwachting van de opmaak plannen, vergunning, bouw van assistentiewoningen, die enkele jaren in beslag zal nemen, kunnen we hier aan vraag van buurtbewoners tegemoet komen.”
Op iets langere termijn nemen we deze vraag mee in de globale opmaak van strategisch plan voor Rink en omgeving (zie Bib, oude top school ed…)” aldus lokaal CD&V voorzitter Siebe Ruykens.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: