SINT-PIETERS-LEEUW: – De leden van Open VLd Sint-Pieters-Leeuw verkozen conform de statuten en het intern reglement een nieuwe afdelingsvoorzitter voor de komende drie jaar.Uittredend voorzitter, Alain Carremans, wenste zichzelf niet meer op te volgen. Het was uiteindelijk Olivier Huygens die het haalde als nieuwe voorzitter van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw.
SONY DSC
Op de foto:
Boven: Renelde Buydens, Richard Fréson (ondervoorzitter + secretaris + regioafgevaardigde)
Midden: Jeroen Bettens (regioafgevaardigde), Thomas Van Riet, Nadia Laus, Alain Carremans(ondervoorzitter)
Onder: Kathleen D’herde (Politiek secretaris), Olivier Huygens (voorzitter + regioafgevaardigde), Pascal Knaepen (Penningmeester)
Niet op de foto: Paulette Borremans, Kris Geeroms, Fons Geeroms, Hugo Wauters, Fabio D’Ostilio, Nelly Ceuterick

Olivier-HuygensOlivier Huygens: “ Vooreerst wil ik Alain Carremans en het vorige bestuur feliciteren voor hun inzet en ijver die zij de afgelopen jaren staken in de partij. Eén jaar geleden besliste ik om me op de verkiezingslijst van Open Vld te plaatsen voor de gemeenteraadverkiezingen. Tijdens het gezamenlijk campagnevoeren ondervond ik dat ik terecht gekomen was in een zeer hechte groep. De gedrevenheid van iedereen zorgde voor vriendschapsbanden. Hoewel het harde werk en de toekomstplannen niet het verwachtte resultaat opleverden na de verkiezingen bleven vele kandidaten volharden in hun steun aan onze liberale partij. Enkele jongeren richtten Jong Vld op (de Jonge Liberale Leeuwen) en enkele leden vonden dat het tijd was voor nog een nieuwe vereniging binnen de partij. Een vereniging met het oog op het gezin. ”De Liberalen in Beweging” werd opgericht. Enkele activiteiten van deze 2 verenigingen zorgde er reeds voor dat vriendschapsbanden uitgroeiden, waardoor ook andere sympathisanten zich nog dichter betrokken voelen tot onze partij.

Ons nieuwe bestuur bestaat uit 15 personen en met z’n allen zullen we werken aan de toekomst. Het is voor mij een hele eer om aan het roer te staan van zeer bekwame en overtuigde liberalen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen onze partij nog verder kunnen uitbouwen. We moeten klaar zijn voor morgen, de samenleving verandert, de economische crisis slaat toe. Maar we moeten optimistisch blijven. De naakte waarheid onder ogen zien en de Leeuwse bevolking bijstaan en helpen in al hun vragen. Ons optimisme, onze gedrevenheid, onze eerlijkheid zullen de basis zijn van onze antwoorden op deze vragen. Ik ben er ieder geval van overtuigd dat ik mijn kracht om dagelijkse inspanningen te leveren voor onze partij zal halen uit de samenhorigheid van ons bestuur. Op die manier zullen we naar aanleiding van de volgende gemeenteraadsverkiezingen een open samenleving creëren met wederzijds respect voor zowel jongeren, senioren, gezinnen, verenigingen en bedrijven.”

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: