VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een aanpassing van het subsidiereglement voor projecten die het Vlaams karakter van de provincie benadrukken goed. Voortaan legt de provincie de klemtoon op taalstimulering.

Tom-Dehane_Vlaams-Brabant

Het aangepaste reglement geeft ons de mogelijkheid om meer steun te geven aan projecten die de integratie van anderstaligen in de Rand bevorderen via het leren en gebruiken van het Nederlands’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter. ‘We werken hiermee aanvullend op de subsidies die vanuit Vlaanderen gegeven worden voor projecten in de Rand. Zo kunnen we onze middelen zo optimaal mogelijk inzetten. Gemeenten en verenigingen uit de Vlaamse Rand die subsidies willen voor de organisatie van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap kunnen daar terecht’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/vlaamskarakter

 

%d bloggers liken dit: