logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant paste haar reglement voor de toekenning van aanpassingspremies van woningen voor ouderen en personen met een handicap aan. Voortaan wordt er geen rekening meer gehouden met het kadastraal inkomen en kan de premie digitaal aangevraagd worden.

Ouderen en personen met een handicap die hun woning willen aanpassen aan hun fysieke mogelijkheden kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant een aanpassingspremie krijgen.

We willen hiermee mensen de kans geven zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen. ‘Werken die in aanmerking komen voor deze premie zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan het sanitair zoals het plaatsen van een douche of aangepaste wc, het plaatsen van een traplift, het wegwerken van hinderlijke drempels of het plaatsen van automatische rolluiken’.

Ouderen kunnen gebruik maken van deze premie vanaf 60 jaar. Personen met een handicap moeten een erkenning van hun handicap hebben door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
De premie bedraagt 50 % of 75 % van de kostprijs van de werken naargelang van de aanvragers al dan niet voldoen aan het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT) of OMNIO-statuut. Het maximumbedrag van de aanpassingspremie bedraagt 2.500 euro
De maximum toegestane inkomstengrens is 53.110 euro voor een gezin van minimum twee personen en 37.480 euro voor een alleenstaande.

‘De Vlaamse overheid schrapte onlangs in haar reglement over de Verbetering- en Aanpassingspremies de koppeling van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen aan de premie. Omdat we voorstander zijn van efficiënt bestuur hebben we ook deze koppeling uit ons reglement gehaald’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ’Bovendien blijkt uit onze recente woonstudie dat het kadastraal inkomen in onze provincie gemiddeld hoger ligt. Hierdoor hadden mensen met een laag inkomen toch geen recht op de premie’.

%d