SINT-PIETERS-LEEUW: – Het KVLV-bestuur van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Sint-Pieters-Leeuw hebben vanavond net voor de gemeenteraad de nieuwe burgemeester en de raadsleden gefeliciteerd met het nieuwe bestuur en tevens de aandacht gevraagd voor de KVLV-vereniging die een belangrijke rol speelt in het sociale leven en de cultuurraad. 
2013-02-28-KVLV-vragen aan-nieuw-bestuur_01
Het schepencollege en de gemeenteraadsleden kregen als cadeautje cupcakes van de KVLV.
2013-02-28-KVLV-vragen aan-nieuw-bestuur_02
Enkele KVLV verantwoordelijken verwoorden hun actie als volgt:

“Jullie kregen het mandaat om de volgende 6 jaar onze gemeente te besturen. We zíjn ervan overtuigd dat het ook jullie ambitie is om onze gemeente verder te laten uitgroeien tot een leefgemeenschap waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontwikkelen en te ontspannen, met zorg voor de mogelijkheden en beperkingen van elke mens. !

KVLV Vrouwen met vaart, wil aandacht vragen voor het lokaal cultuurbeleid in onze gemeente.
Het gevarieerde socio-cultureel verenigingsleven is een belangrijke medespeler in de uitbouw van een rijk gemeenschapsleven en dit op vrijwillige basis. Een samenleving kan niet zonder deze vrijwillige inzet. Daarom vragen wij expliciete en zichtbare ondersteuning én waardering vanuit het gemeentebestuur.

KVLV, Vrouwen met vaart, vindt het essentieel dat de gemeente niet alle dienstverlening zelf organiseert of overneemt. De rol van de lokale overheid zien we eerder als faciliterend en ondersteunend.

Samenwerkingen bij bepaalde initiatieven kunnen een win-winsituatie zijn voor alle betrokkenen. ‘1 euro voor cultuur’ was enkele jaren terug dé vraag vanwege KVLV. Het werd 0,80 euro per inwoner, die de gemeente moest spenderen ter ondersteuning van het plaatselijke verenigingsleven.
Hierdoor konden we gebruik maken van:
– Toegankelijke lokalen in Vlezenbeek en Sint-Laureins-Berchem
– Samengebruik van bestaande accomodaties met soepele gebruiksregelingen
– De goede leskeuken in de Merselborre, voorzien van het nodige materiaal. (Noteer evenwel dat er in de gemeentelijke lokalen van Sint-Laureins-Berchem geen keuken(materiaal) aanwezlg is.)
– Een uitleendienst van podium, beamer, projectie e.a.
– Publicatie van activiteiten in het maandelijks blad van de gemeente
– Inspraak via de cultuurraad
– Forum voor verenigingen op onthaaldagen van nieuwe inwoners
– Een financiële ondersteuning van onze werking met eenvoudige rapportering

We zijn er blij om en hopen dit in de toekomst te kunnen behouden.
2013-02-28-KVLV-Sint-Pieters-Leeuw
KVLV vraagt nu opnieuw een investering in het verenigingsleven, met name het behoud van de 0,80 euro per inwoner – maar liever nog per inwoner ‘1 euro voor cultuur’. Dit kan optimaal ingezet worden in goede lokalen in de verschillende dorpen en in een logistieke en financiële ondersteuning van de werking.

Uiteraard willen we ook graag partner blijven in overleg. Cultuurraden zijn meestal een verzameling van alle actoren in het uitgebreide culturele veld en verliezen soms hun dynamiek. Werken per werks oort kan de betrokkenheid vergroten en kan vaak beter aansluiten bij de noden van de participanten.

Meer info over de KVLV kan u bekomen via de site: www.kvlv.be (klik op de rubriek ‘KVLV in je buurt’).

SINT-PIETERS-LEEUW: Luce Vanderschueren – 02/377 87 50 – lucevanderschueren@hotmail.com of vrouwen-met-vaart@hotmail.com
VLEZENBEEK: Annie Vancutsem – 02/532 15 82 – vcanny@hotmail.com
OUDENAKEN: Godelieve Pril – 02/356 18 59 – kvlvlieve@hotmail.com


One comment

  1. De opkomst van de mandatarissen was matig en ik vrees dat de uitnodigingen niet iedereen bereikt hebben. De KVLV heeft haar punt gemaakt en de cupcakes waren zeer lekker. In de cultuurraad moeten ze zelf mee de dynamiek maken. Ze kunnen daar zelf ook beter participeren.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: