2013-01-18-politie-nieuwjaarstoespraken_00SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de nieuwjaarsrepectie van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw vrijdagavond kaartte korpschef Mark Crispel aan dat door de Salduz-wetgeving er extra werk is en minder blauw op straat is daar de verhoren meer tijd in beslag nemen.

Burgemeester Luc Deconinck zei van plan te zijn om bepaalde administratieve taken weg te nemen van de politie. Zo is het zijn bedoeling het strafregister over te hevelen naar de gemeente, om zo de politie te ontlasten van administratief werk ten voordele van de echte politietaken.
.
Burgemeester Luc Deconinck haalde tijdens zijn toespraak ook nog eens de punten aan die hij op 27 december 2012 reeds bekend maakte in zijn beleidsplan.
Een volwaardige wijkpost in Zuun, Het starten met wijkteams en het kritisch bekijken van een eventuele fusie met één of meer aangrenzende politiezones.
Zie artikel: http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/12/27/beleidsplan-leewe-2020-burgemeester-luc-deconinck/

2013-01-18-politie-nieuwjaarstoespraken_02
2013-01-18-politie-nieuwjaarstoespraken_03

Volgende maand start een proefproject  ‘wijkteam’ in Ruisbroek.
De wijkteams zijn een samenwerking tussen personen die ambtshalve vaak op het terrein actief zijn (vb wijkagenten, straatvegers, straathoekwerkers, integratie-ambtenaar, technische dienst, sociale begeleiders) en die verantwoordelijkheid opnemen voor de wijk (waarnemers- en toezichtsfunctie).
Bedoeling is dat mensen in zo’n team een stukje verantwoordelijkheid dragen voor hun wijk. Door in de wijk aanwezig te zijn, komen ze bijvoorbeeld te weten welk soort overlast er zich voordoet. Onder meer omdat ze het zelf zien, maar ook omdat mensen hen er over aanspreken. Het is ook het plan om elke week een halve dag een soort van inspraakmoment te organiseren.
Met die wijkteams wil men opnieuw meer greep hebben op wat er zich in de wijken afspeelt.
2013-01-18-politie-nieuwjaarstoespraken_01

%d