2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van OCMW voorzitter Paul Defranc uit.

•OCMW en Sociale zaken

•Serviceflats en dienstencentrum op site “Wilgenhof” aan de Rink via PPS.
•Het OCMW werkt actief mee aan Vlaams beleid en integratie (cfr Halle)
•activeringsbeleid eventueel via art 60 §7 (eventueel gemeentelijke taken uitvoeren of in sociale economie)
•Preventieve onderzoeken naar ouderen en zorgbehoevenden die nood hebben aan trajectbegeleiding en mantelzorg, met de bedoeling zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven.
•Bevorderen van een verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW (centralisatie administratieve diensten)
•Sociaal huis herlocaliseren om dubbele werking te vermijden.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwFragment uit het bestuursakkoord:”Het OCMW werkt actief mee aan het Vlaams beleid, zoals uitgewerkt door de gemeente. Doelstelling is dat het OCMW steeds het Nederlands gebruikt als communicatietaal (eventueel met pictogrammen en begeleiding naar aanleren Nederlands – cfr Halle).
Het OCMW werkt actief mee aan inburgering en integratie, en activering o.m. door het uitwerken van individuele trajecten met trajectbegeleiding.
Leefloners worden steeds actief naar aangepast werk begeleid. Indien nodig wordt hiervoor toepassing gemaakt van art 60 (§7) van het OCMW-decreet. Hierbij wordt werkervaring en kennis van het Nederlands actief bevorderd en in de indiviuele trajecten opgenomen. Het OCMW zorgt ervoor dat voldoende lessen Nederlands worden aangeboden, op maat van de betrokkenen. Sociale tewerkstellingsprojecten worden bij het opdoen van werkervaring ingeschakeld.
Het OCMW wil preventief screenen bij ouderen en chronisch zieken die nood hebben aan trajectbegeleiding en zal de huidige dienstverlening hieromtrent verder zetten.
De globale dienstverlening voor ouderen wordt vergezet: maaltijden, thuiszorg en faciliteren van mantelzorg.
De samenwerking tussen OCMW en gemeente wordt uitgediept, o.m. door integratie van (ondersteunende) diensten, zoals aankoopdienst of personeelsdienst, zodat meer algemeen punten van dubbele werking verdwijnen.
Voor het “Sociaal Huis” wordt een nieuwe locatie gezocht.

%d