SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, milieuraad Sint-Pieters-Leeuw en Vogelwerkgroep Citrinella hielden vorige zaterdag een Steenhuil happening.

Deze slideshow vereist JavaScript.


In het Pajottenland en de Zennevallei komen zowat de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Onze regio heeft daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze koesterbuur.
Om dit onder de aandacht te vestigen werd er vorige zaterdag in Coloma en Zuun een presentatie en een wandeling over deze koddige uiltjes gehouden samen met boeiende uilenkenners uit de regio.

De aanwezigen kregen een uiteenzetting over de Steenuil en men vertelde ook waar men steenuilkasten kan plaatsen, hoe men deze moet  controleren , hoe men jonge steenuilen ringt,enz. …
En ook hoe de actuele situatie is van de Steenuilen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Nadien maakte men een wandeling in de natuur op zoek naar Steenuilen.

Bron foto’s: Geert Wauters – www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

%d