SINT-PIETERS-LEEUW:  – N-VA en CD&V Sint-Pieters-Leeuw stelden vanmiddag het toekomstige college voor.
Gisterenavond hadden beide partijen de schepenen aangeduid, alsook de bevoegdheidsverdeling afgesproken voor de periode 2013 – 2018.

NV-A levert de burgemeester en drie schepenen, CD&V vier schepenen en de OCMW voorzitter.


De bevoegdheden van de nieuwe burgemeester Luc Deconinck (N-VA) zijn: algemene coördinatie, algemene en integrale veiligheid, politie, brandweer en civiele bescherming, public relations en communicatie, bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen, ruimtelijke ordening en stedenbouw en huisvesting en grondbeleid.

Eerste schepen wordt Jos Speeckaert (CD&V). Onder zijn bevoegdheid valt: financiën en begroting, personeelsbeleid incl pensioenen en personeel, sport en waterbeheer.

Schepen Jan Desmeth (N-VA):cultuur, mobiliteit en verkeer, archivering, erediensten en roerend en onroerend erfgoed

Luc Van Ruysevelt (CD&V): markten, kermissen en foren, lokale economie en senioren.

Marleen De Kegel (N-VA): Vlaams beleid, integratie- en inburgeringsbeleid, gelijke kansenbeleid, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en stedenbanden en internationale samenwerking.

Lucien Wauters (CD&V): gemeentelijke gebouwen, nutsvoorzieningen, tewerkstelling, ICT en volksgezondheid en welzijn.

Gunther Coppens (N-VA): onderwijs, kunstonderwijs, bibliotheek, afvalbeleid en milieu en groen.

Bart Keymolen (CD&V): openbare werken, jeugd en speelpleinwerking, gezins- en kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang en landbouw.

OCMW-voorzitter wordt Paul Defranc (CD&V). Hij is ook bevoegd voor sociale zaken (incl. pensioenen algemeen).

Fractieleider van N-VA wordt Gust Crabbe

NV-A en VD&V zullen nu in de komende weken het bestuursakkoord inhoudelijk verder uitwerken.

.

3 comments

  1. De meeste schepenen zijn wel goed verdeelt, maar bij de schepen van onderwijs stel ik mij toch ernstige vragen. Volgens mij zijn er veel competentere mensen dan deheer Coppens.
    Maarja we zullen wel zien de volgende 6 jaar.

    1. Ik stel mij toch ook vragen over de postjes verdeling. Van de 9 schepen zijn er 3 met ervaring binnen de werking van de gemeente. Sommige mandatarissen krijgen niets en de andere een gans pakket. De vraag dat ik mij ook stel, hoe ze het gaan klaar spelen om de onervaren schepenen in een gemeentraad klaar te stomen qua dossierkennis. Dan mag er nog een helpgesk klaar staan in Brussel van NVA. De opositie hebben meer kennis dan het college. Het zal voor hun een gemakkleijke taak zijn om in te spelen in dossiers. Er zal terug leven zijn op de gemeenteraad. De kranten zullen zullen gelukkig zijn.
      Veel plezier CD&V.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: