ZUUN: – Begin April heeft Natuurpunt Sint Pieters Leeuw een weide perceel van 1 h 41 aangekocht in de Oudenakenstraat. Dit prachtig weiland ligt tussen de Zuunbeek en de Oudenakenstraat op zo’n 750 meter van de Brabantse baan. Het gebied is op het gewestplan volledig ingetekend als natuurgebied en is daarenboven volledig ook GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) en HABITAT-richtlijngebied.

Etienne Larock, secretaris Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw: ” Door deze aankoop is de totale grootte van het natuurgebied Zuunvallei 15 ha 8. Dit is opgesplitst in 4 kernen: “Oude Zuun” (ter hoogte van het Slesbroek wachtbekken), “Volsembroek” (ter hoogte van het wachtbekken van Volsem) , “Baesberg” (ter hoogte van de Brabantse baan) en nu aangevuld met de “Weyden” (Oudenakenstraat).
De “Weyden” is een typisch vochtig weide/hooiland. Typische plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen zijn Dotterbloem, Slanke sleutelbloem en Echte koekoeksbloem. Aangepast beheer van de overbegraasde weide zal deze typische plantengroei maar ook de bijbehorende vlinderssoorten meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De conservators van het gebied zijn Geert Cromphout met Peter Dries.
Deze nieuwe aanwinst verhoogt de natuurwaarde van de Zuunbeek en zijn vallei als groene long van Sint-Pieters-Leeuw. Maar de vele recreanten zoals wandelaars en fietsers die de Oudenakenstraat als populaire weg gebruiken zullen in de toekomst in het voorjaar van een bloemenpracht en de natuur kunnen genieten.”

3 comments

 1. Als echte paardenliefhebber zou ik het spijtig vinden indien er geen tussenoplossing mogelijk zou zijn. Daarmee wil ik zeggen dat de paarden kunnen blijven (in minder aantal of na het hooien) en toch tegelijk de gewenste plantengroei bevorderen. De toeristen zien ook graag de trekpaarden.

  1. Beste Gust,

   Bedankt voor de reactie. Gij zijt rap. Inderdaad, zulke oplossing moet mogelijk zijn.
   Voor dit jaar hebben we de paarden laten grazen. Voor volgend jaar moeten we op basis van een beheersplan zien wat mogelijk is. Zoals u terecht stelt zal er mits beperkingen zowel om overbegrazing en overbemesting te vermijden een tussenoplossing mogelijk zijn. Inderdaad waar mogelijk werken we voor andere natuurgebieden samen met plaatselijke landbouwers; Dus ook hier stellen we ons positief op.

   1. Volledig akkoord met de reactie van Gust Crabbe.Er worden enorme inspanningen geleverd om het brabants trekpaard als levend Cultureel erfgoed te bewaren.

Comments are closed.

%d