actie red de Zuunvallei

ZUUN: – Natuurpunt toont grote bezorgdheid omwille van het nieuwe natuurdecreet. Daarom is de vereniging gestart met een grote sensibiliseringsactie om de draagwijdte en de impact ervan ‘zichtbaar’ te maken bij de bevolking . De lokale Natuurpunt-afdeling ‘de Leeuwse Natuurvrienden’ te Sint-Pieters-Leeuw sluit zich aan bij deze ongerustheid omwille van het feit dat de Zuunvallei een typisch voorbeeld is van een natuurgebied dat in de context van dit nieuwe decreet volledig uit de boot valt inzake erkenning ( en de daaraan gekoppelde subsidiëringen). Om deze ongerustheid zichtbaar te maken plaatste de vereniging maandagavond in de Zuunvallei een  bord met als voornaamste boodschap, gericht aan de bevoegde minister Joke Schauvliege ,: ”Red de Zuunvallei”.
Ook in Volsembroek aan het wachtbekken en in De Weyden langs de Oudenakenstraat werden nog borden geplaatst.

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_07Daniël Van De Gucht, secretaris Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden v.z.w., hecht veel belang aan de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaten omdat een erkenning een aantal zekerheden inhoudt op het vlak van duurzaamheid, wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en financiële ondersteuningvoor aankoop en beheer. Voor een erkenning zijn een aantal criteria vastgesteld, die men nu bij ANB aan het herbekijken zijn in het kader van een nieuw natuurdecreet. NP-Leeuwse Natuurvrienden is bijzonder ongerust omdat, wanneer we de nieuwe criteria gaan toepassen op een gebied als de Zuunvallei, dan een erkenning als natuurreservaat niet meer mogelijk zal zijn. Enkele voorbeelden: de nieuwe criteria stipuleren dat natuurgebieden niet langer meer in aanmerking komen voor erkenning indien ze kleiner zijn dan 10 ha (aaneensluitend gebied) of eigendom zijn van OCMW’s , gemeenten en andere overheden. Op vlak van natuurwaarden gaat men zich volledig focussen op de IHD’s (Instandhoudingsdoelen), maar een aantal biotopen zijn er echter niet in opgenomen , zoals onze soorten- en structuurrijke graslanden waarvan de Zuunvallei een prachtig voorbeeld is, met dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, of ook nog de oude hoogstamboomgaarden enz.. Er wordt in de nieuwe criteria ook zeer weinig rekening gehouden met bescherming van leefgebieden van soorten (Europese annexsoorten, habitattypische soorten en soortenbeschermingsplannen)
2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_01 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_02
Vandaar onze bezorgdheid en de oproep naar de minister: aanvaard deze nieuwe criteria opgesteld door ANB niet en ‘Red de Zuunvallei’ samen met de grote meerderheid van de natuurgebieden in onze streek (in Vlaanderen!).

Onderteken de petitie via volgende link:
www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_04 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Nieuw natuurgebied in de Zuunvallei: De Weyden

ZUUN: – Begin April heeft Natuurpunt Sint Pieters Leeuw een weide perceel van 1 h 41 aangekocht in de Oudenakenstraat. Dit prachtig weiland ligt tussen de Zuunbeek en de Oudenakenstraat op zo’n 750 meter van de Brabantse baan. Het gebied is op het gewestplan volledig ingetekend als natuurgebied en is daarenboven volledig ook GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) en HABITAT-richtlijngebied.

Etienne Larock, secretaris Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw: ” Door deze aankoop is de totale grootte van het natuurgebied Zuunvallei 15 ha 8. Dit is opgesplitst in 4 kernen: “Oude Zuun” (ter hoogte van het Slesbroek wachtbekken), “Volsembroek” (ter hoogte van het wachtbekken van Volsem) , “Baesberg” (ter hoogte van de Brabantse baan) en nu aangevuld met de “Weyden” (Oudenakenstraat).
De “Weyden” is een typisch vochtig weide/hooiland. Typische plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen zijn Dotterbloem, Slanke sleutelbloem en Echte koekoeksbloem. Aangepast beheer van de overbegraasde weide zal deze typische plantengroei maar ook de bijbehorende vlinderssoorten meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De conservators van het gebied zijn Geert Cromphout met Peter Dries.
Deze nieuwe aanwinst verhoogt de natuurwaarde van de Zuunbeek en zijn vallei als groene long van Sint-Pieters-Leeuw. Maar de vele recreanten zoals wandelaars en fietsers die de Oudenakenstraat als populaire weg gebruiken zullen in de toekomst in het voorjaar van een bloemenpracht en de natuur kunnen genieten.”

Natuurgebied Zuunvallei uitgebreid met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden heeft, door een aankoop met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg het natuurgebied Zuunvallei uitgebreid. Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beheert nu ongeveer 17,5 ha natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw, waarvan het merendeel in de Zuunvallei alsook het Cortenbroek in Vlezenbeek.

Het nieuwe stuk ligt niet ver van de Brabantsebaan en de Hoogstraat op de grens van de vroegere deelgemeenten Leeuw, Oudenaken en St-Laureins-Berchem. De Baesberg ligt in de kleine vallei van de Beisbeek, een zijtak van de Zuunbeek. Het natuurgebied is zeer gevarieerd. Het bestaat voor meer dan de helft uit bos. De rest zijn 2 aanpalende weilanden omzoomd met begroeide taluds. Het bos werd meer dan 10 jaar geleden gekapt en nadien aan zijn lot overgelaten. Omdat dit gebied al van oudsher een bosgebied is, groeien er oude bosplanten zoals Bosanemoon, Sleutelbloem en Eenbes.

De naam Baesberg verraadt natuurlijk ook veel over het reliëf. Een echte berg is het niet, maar het ganse terrein ligt wel op een serieuze helling. Een hoogteverschil van meer dan 10 meter (op minder dan 100 meter afstand) is naar Pajottenlandse normen zeer steil. Dit reliëf ontstond in de ijstijd en het nieuwe natuurgebied is dus geologisch een zeer interessant relict.

De helling is gericht op het zuiden waardoor heel wat warmte-minnende planten en dieren, zoals vlinders, er een geschikt leefgebied kunnen vinden. Aan de voet van de helling ligt een klein brongebied. Het ganse jaar door borrelt helder water op. Hier gedijen planten die graag altijd met de voeten in het water staan.

In de komende maanden gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden het gebied verder in kaart brengen en een beheersplan uitwerken om de natuurwaarde van het gebied nog te vergroten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan info voor geïnteresseerde bezoekers.

Steun je ons graag bij de verdere uitbreiding van onze natuurgebieden ? Dit kan door een gift op reknr. 293-0212075-88 met vermelding”projectnr. 9921 Zuunvallei”. Deze duurzame belegging levert je een fiscaal attest op vanaf 40 € ! Bedankt !!!

25 September 2011: Wandeling met bezoek aan het nieuwe natuurgebied “de Baesberg”
Dit is een unieke kans om ons nieuw gebied eens te ontdekken. We maken een wandeling van ongeveer 5 km.
Afspraak : Zondag 25 september om 14 u 30 aan de oude herberg “Den Blauw”, kruispunt Hoogstraat met Brabantse baan. Naast een landschapswandeling op de grens van Oudenaken wordt onder deskundige begeleiding uitgebreid kennis gemaakt met de verscheidenheid van ons nieuw natuurgebied. Laarzen zijn aangewezen. Een niet te missen activiteit.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: grote Natuurpunthappening in Sint-Pieters-Leeuw op 11 oktober

ZUUN: – Natuur in de rand: ontdek de Zuunvallei

2009-10-11-uitnodiging-natuur-oude-zuun
Natuur in de rand rond Brussel, in Vlaams-Brabant… Die is aanwezig. Deze natuurgebieden zijn geen vergeten plekjes, maar geven kleur aan het landschap en bevatten prachtige en unieke fauna en flora. Ze zorgen voor een betere leefkwaliteit in de streek. Natuurpunt tracht deze natuurparels veilig te stellen voor de toekomst.

Hoe innemend de natuur in de rand wel kan zijn, ontdek je tijdens de grootse natuurhappening die Natuurpunt organiseert in Sint-Pieters-Leeuw op zondag 11 oktober. Die dag kan het grote publiek kennismaken met de mooiste plekjes van het natuurgebied de Zuunvallei. Langs een lappendeken van weiden en hooilandjes, afgezoomd met bomenrijen en haagkanten ontdek je het oude Pajottenlandse cultuurlandschap op een boogscheut van onze hoofdstad. In deze weilanden geniet je van de pracht van sleutelbloem, echte koekoeksbloem en dotterbloem. In het meer waterrijke gedeelte vind je diverse vogelsoorten als bergeend, wintertaling en zelfs watersnip. Een kudde sympathieke Schotse hooglandrunderen doet er aan graslandbeheer. Leuk om weten: ook Natuurpunt-peter Pol Goossen is van de partij om een wandeltocht te maken.


PROGRAMMA Natuur in de rand

• doorlopend van 13 tot 18u (laatste vertrek om 16u)

Ontdek de Zuunvallei: een uitgestippelde route langs de mooiste natuurplekjes die deelnemers op eigen tempo kunnen ontdekken. Er zullen onderweg ook enkele landschapsposten te bezichtigen zijn waar mensen vogels kunnen spotten of amfibieën kunnen bestuderen. Je kan kiezen voor een route van 4 km of 8.5 km.

• 14u : Onder het motto: “Wandel mee met een BV” zal Natuurpunt-peter Pol Goossen een geleide wandeltocht aanvatten. Onderweg kunnen de wandelaars de mooie natuur van Sint-Pieters-Leeuw bewonderen.

• 14u30 en 16u: Muzikaal intermezzo door ‘Jazzeration gap’
2009-10-11---The-Jazzeration-Gap
Swinging Zuun in première The Jazzeration Gap
Sopranosax: Kevin Devillé – Keyboard: Pieter Goossens – Drums: Jan Vanlathem – Trumpet-Vocals: Rik Goossens – Bass: Dolf Hana.
Publiekmuziek met Jazzy toetsen.
Steengoed en lichtverteerbaar.

• 15u: Kinderprogramma

Kijk, een kikker! Samen met de JNM (Jeugdbond voor Natuur & Milieu) trekken de kids op verkenning naar de poel en ontdekken ze wat er in en rond het water leeft (terug omstreeks 16u30).

Centraal trefpunt: Het gemeentelijk ontmoetingscentrum Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Sint-Pieters-Leeuw . Je kan er nagenieten bij een drankje en een muziekoptreden in het Natuurpunt-café. Ook voor kinderanimatie kan je hier terecht.

Deelname: Deelnemen kost 1 euro per persoon of 2 euro per gezin voor leden van Natuurpunt. Niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin. Je ontvangt in ruil een kleurrijke wandelbrochure van het gebied.

Meer info: leeuwse_natuur@yahoo.com • 02-377 66 25
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Share

Agenda: Wandeling Zuunvallei


Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw

Het ideale moment om de Zuunbeekvallei te verkennen. Speciale stopplaatsen zijn het natuurgebied “Volsembroek ” dat begraasd wordt door Galloway koeien. In het gebied zullen we ook een aantal watervogels beloeren vanuit de vogelkijkhut. Op dezelfde wandeling maken we ook kennis met de Paddentunnels in de Hoogstraat. We bereiken opnieuw ons vertrekpunt via de Broekstraat.

Zondag 18 mei 2008 om 14.30 uur op de parking van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw.

Info:Chris – 0479 98 00 88