VLAAMS-BRABANT: – De uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant heeft haar catalogus geactualiseerd. Hierdoor kan ze een nog betere service leveren voor het groeiend aantal gebruikers. Vorig jaar waren er 3.240 ontleningen.

We hebben onze catalogus geactualiseerd. De belangrijkste aanvullingen zijn de weetjes bij het materiaal. Welke luidsprekers gebruikt men best op welk event? Welke projectieafstanden gelden voor multimediaprojectoren? Welk type micro gebruikt u best bij PA-toepassingen? Met deze bijkomende informatie willen we de service voor onze ontleners verbeteren’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde bevoegd voor de uitleendienst.

De uitleendienst heeft een succesvol 2011 achter de rug. Het aantal ontleningen steeg van 2.811 naar 3.420. ‘Dit is een stijging van maar liefst 21 %. Niet alleen de ontleningen stijgen, maar ook de hoeveelheid ontleend materiaal gaat fors de hoogte in. Hier werd een stijging van 34 % gerealiseerd‘, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

In het afhaalpunt in het PIVO te Asse werden vorig jaar 1.315 ontleningen gerealiseerd en in Leuven 2.117 Asse kende daarmee een zeer sterke groei van maar liefst 27%. Het aantal online aanvragen is eveneens gestegen van 32% naar 60%.
De grootste ontleners zijn de jeugdsector met 33%, daarna volgen de socio-culturele sector met 23%, gemeenten en provinciale diensten met 19%, sportverenigingen met 9%, onderwijsinstellingen met 11% en de welzijns-, gezondheids- en leefmilieusector met zo’n 5%.Er werden vooral DJ-sets, Pa-installaties, podium, tentoonstellingspanelen, beamers, camera’s en fototoestellen, verlichtingsarmaturen en fuifmateriaal ontleend.

 

De catalogus kan men gratis krijgen in de afhaalpunten in Asse en Leuven of raadplegen via http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/catalogus-materiaal-uitleendienst-2011_tcm5-64415.pdf

%d bloggers liken dit: