VLAAMS-BRABANT: – Provincie selecteert permanent weekendverblijven en campings voor woonbestemming in toekomst.

Het permanent wonen in weekendhuisjes en op campings is een oud zeer. De provincie Vlaams-Brabant maakte samen met de gemeenten en een studiebureau een studie van 116 clusters van permanente bewoning in recreatiegebied in Vlaams-Brabant en stelt nu een oplossing voor.

27 omzettingen naar woongebied
Voor 27 van die clusters pleit de deputatie voor een (gedeeltelijke) omzetting naar woongebied. Bovendien stellen we 5 woonprojecten voor om de bewoners van de andere clusters op termijn te herhuisvesten“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. De deputatie baseerde zich voor deze beslissing op uitgebreid ruimtelijk en maatschappelijk onderzoek en op overleg met de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid. De 27 clusters zijn gelegen in Aarschot, Bertem, Bever, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Tielt-Winge en Tremelo. “Om de gewenste herbestemming door te voeren, moeten er ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Daar starten we dit najaar mee“, vervolgt gedeputeerde Julien Dekeyser. “Pas dan zal op perceelsniveau duidelijk worden voor welke verblijfsconstructies een woonbestemming aangewezen is“.

14 omzettingen naar open ruimte
Voor 14 clusters komt er een herbestemming van recreatiegebied naar open ruimtegebied. Het gaat om gebieden in Aarschot, Begijnendijk, Holbeek, Huldenberg, Lennik, Leuven, Rotselaar, Ternat en Tremelo. De inwoners van die clusters die aan de voorwaarden voldoen van het declaratief attest uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening hebben nog een woonrecht tot minstens 2029 in hun huidige verblijf. 75 gebieden met uitdovende permanente bewoning.

Voor 75 clusters komt er geen herbestemming.
Die gebieden behouden de huidige bestemming als recreatiegebied of open ruimte gebied. Ook hier geldt een woonrecht tot 2029 voor de bewoners die aan de voorwaarden van het declaratief attest voldoen.

Meer info: tel. 016-26 75 07 of mail naar weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: