VLEZENBEEK: Toerisme Vlaams-Brabant promoot het Brabants trekpaard als attractie en imago voor de Groene Gordel. Om de kweek van deze dieren aan te moedigen voerde de provincie een premie van 200 euro in. Het eerste veulen dat op deze premie beroep kan doen is geboren.

Eigenaar Marcel Vossen, Minister Geert Bourgeois en gedeputeerde Monique Swinnen

Het eerste veulen dat hiervoor in aanmerking komt is van Marcel Vossen. Het is geboren op 26 april 2011 en heet ‘Camelia van Groenenberg Hertogin van Vlaams-Brabant’.
Vlaams Minister voor toerisme Geert Bourgeois heeft het peterschap aanvaard en Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme van Vlaams-Brabant is meter.

Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme: ” We hebben ons geëngageerd om het Brabants trekpaard de nieuwe, beloftevolle toekomst te geven die het verdient en daarom trekken we daar dit jaar 25.000 euro voor uit. Het Brabants trekpaard heeft immers een rijke geschiedenis met een zeer sterk economisch belang voor de regio van de Groene Gordel. En nog steeds leeft de liefde voor deze reus hier verder.
Om de kweek aan te moedigen geven we een premie van 200 euro voor ieder veulen van een Brabants trekpaard.”

“Het Brabants Trekpaard is levend erfgoed. Het valt buiten mijn bevoegdheidssfeer, maar het ligt wel binnen mijn belangstellingssfeer – een minister van Onroerend Erfgoed heeft immers interesse voor alle vormen van erfgoed. – Erfgoed is altijd een stukje verleden, een brok geschiedenis. En het Brabants Trekpaard is een brok geschiedenis.” Zegt Geert Bourgeois, Vlaams Minister voor toerisme.“ Zoals het in het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie Groene Gordel staat, is het Brabants trekpaard een thema met een grote toeristische potentie en een imago-ondersteunende rol voor de Groene Gordel – een van de ‘groene regio’s’ in Vlaams-Brabant. Om het in marketingtermen te zeggen: met een Brabants Trekpaard beschikt Vlaams-Brabant over een USP, een unique selling point.
Dat unique selling point was tot nog toe onderbelicht en onbenut gebleven. Ik was dan ook bijzonder blij te vernemen dat Toerisme Vlaams-Brabant het thema Brabants Trekpaard wil ontwikkelen tot een gestructureerd toeristisch product, met de permanente, kwalitatieve en interactieve benadering die het verdient.
Om dat initiatief te ondersteunen , heb ik met veel overtuiging beslist om, in het kader van de toeristisch-recreatieve tewerkstellingsprojecten, de indienstneming te steunen van een projectcoördinator ( Barbara Temmerman) voor de ontwikkeling van een toeristisch belevingscentrum rond het Brabants trekpaard in Vollezele, en voor de uitbouw van het ruiter- en mentoerisme en de ontwikkeling van een digitaal ruiter- en menroutenetwerk in Vlaams-Brabant. Ikdoe dat door gedurende drie jaar 80 procent van de loonkost te subsidiëren”.


Eigenaar van het veulen Camelia is Marcel Vossen. Hij kweekt nu reeds zo’n 20 jaar met Brabants Trekpaard en heeft zich toegelegd op het kweken van verschillende kleuren. Camelia is zijn 50ste veulen. Maar Nationaal gezien daalt het aantal veulens.

Marcel Vossen van de stoeterij van Groenenberg: “ Het fokken van veulens is dramatisch de laatste 10 jaar. In 2002 waren er nog 900 veulens in 2010 nog 601 dat is een daling met 35%. Als je het zelf bekijkt op de laatste 4 jaar is er een daling met 20% Als die tendens zich voortzet zitten we binnenkort met een probleem van inteelt.
Om goed te zijn zouden er jaarlijks zo’n 1000 veulens geboren moeten worden dat zou genoeg moeten zijn om een groot aanbod te hebben in verschillende genen.
De fokpremie van 200 euro lijkt misschien niet veel maar is heel belangrijk. Het dekt zowat de dekkosten (250 à 300 euro) van de merrie het is dus een stimulans voor de kwekers om verder te doen.
Want voor wie de kweek als hobby doet begint het wel duur te worden. Je hebt de kosten van veearts, chip, inschrijvingskosten,…. 20 jaar geleden was er een stimulans premie van minister Geens, in die tijd 5000 Belgische frank maar deze werd afgeschaft toen er een Europese premie kwam. Maar ook deze Europese premie is verdwenen. Ik ga dus nog aan minister Bourgeois vragen of de fokpremie niet op Vlaams niveau kan worden ingesteld.”

Kris Thys de vrouw van Marcel koos de naam voor het veulen namelijk: ‘Camelia van Groenenberg Hertogin van Vlaams-Brabant’.
Camelia staat voor de laatste plantencollectie die Marcel Vossen(Provinciaal Directeur, Agentschap voor Natuur en Bos ) heeft laten aanleggen in Groenenberg ( na de paasbloemen, azalea, hydrangea en rododendros). Ze staat op Groenenberg, met de titel Hertogin waren we sneller dan Prins William en Kate zij kreeg de titel pas vorige vrijdag (lacht) en dan Vlaams-Brabant want dat is bij wijze van spreken de sponsor”.

Camelia bezoeken?
Wie op zoek is naar een ideaal gezinsdagje uit kan Camelia en andere Brabantse trekpaarden komen spotten en misschien wel aaien in de weides van Kasteelpark Groenenberg, Konijnestraat 172 te Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).


Brochure: Ontdek het Brabants Trekpaard in de Groene Gordel

Toerisme Vlaams-Brabant heeft het toeristisch aanbod rond deze viervoeter in een brochure opgenomen. Deze jaarlijkse brochure schetst de achtergrond en oorsprong van de ‘Brabander’ en geeft op een kaart de attracties, zoals musea, wandelingen, paardenprocessies, prijskampen, menwedstrijden en arrangementen in de Groene Gordel weer.
Zo kan je in Sint-Pieters-Leeuw van 30 september tot 2 oktober 2011 gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Een koninklijk paard met wereldfaam’.
En op zondag 2 oktober 2011 de officiële prijskamp Vlaams-Brabant met randanimatie rond het Brabants Trekpaard en publieksprijs voor de veulens van Vlaams-Brabant.

%d bloggers liken dit: