VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft nog geen definitieve beslissing kunnen nemen over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wilderveld.

Sint-Pieters-Leeuw wil voor het project Wilderveld de woonomgeving versterken en maakte daarvoor een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Op dat ontwerp kwamen meer dan 500 bezwaarschriften binnen bij de gemeente. Het ontwerp van uitvoeringsplan werd aan de deputatie ter goedkeuring voorgelegd.

Op het moment dat het RUP Wilderveld aan de deputatie werd voorgelegd voor goedkeuring, hebben we vastgesteld dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) onvoldoende gedetailleerd heeft geantwoord op sommige bezwaarschriften.’ vertelt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. ‘In dat geval kan de deputatie niet anders dan het dossier voorlopig afwijzen. De wetgeving eist immers dat beslissingen die ingaan tegen bezwaarschriften voldoende worden gemotiveerd. Het dossier gaat nu terug naar de gemeente. Pas als de deputatie een nieuw ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ontvangt, dat wel voldoende antwoordt op de bezwaarschriften, kan de deputatie definitief beslissen om het RUP al dan niet goed te keuren.’ besluit de gedeputeerde.


Een eerste reactie van het actiecomité Wilderveld Verstikt:

Christine Van de Steene : “Het actiecomité Wilderveld Verstikt is tevreden dat de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant haar mening deelt dat er onvoldoende rekening gehouden werd met de 500 bezwaarschriften die werden ingediend tegen het RUP Wilderveld. Het betekent dat de gemeente haar huiswerk moet overdoen vanaf het afsluiten van de termijn voor het openbaar onderzoek. De GECORO (Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening) zal opnieuw bijeen moeten komen en ten gronde op àlle argumenten ingaan van de bewoners. Dit moet resulteren in een nieuw advies van de GECORO aan de gemeenteraad en een nieuwe gemeenteraadbeslissing. De gemeente heeft hiervoor opnieuw maximaal 180 dagen de tijd.
Het actiecomité hoopt dat de gemeente dit niet ziet als een straf of een verplichte oefening maar als een extra kans om er een beter RUP van te maken, dat voldoende rekening houdt met de huidige knelpunten en de leefbaarheid van de huidige en toekomstige bewoners centraal stelt.

%d bloggers liken dit: