SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 11 januari 2011 kwam de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) bij mekaar. Op de agenda stond de behandeling van de bezwaarschriften van het RUP Wilderveld.
het actiecomité ‘Wilderveld Verstikt’ publiceert nu op zijn site www.wilderveld.be de bevindingen van GECORO.

De GECORO had oren naar een aantal bezwaren maar gaf uiteindelijk wel een gunstig advies op het RUP Wilderveld, mits enkele belangrijke opmerkingen:

– De woningdichtheid over het gehele plangebied moet beperkt blijven tot 25 w/ha i.p.v. de 30 w/ha die nu voorzien wordt. Er moeten tevens minimaal 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid opgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften.
– Inbreidingsproject nr 2 (= het voetbalveld) kan niet uitgevoerd worden. Dit gebied dient zijn groene en recreatieve functie te behouden.
– De nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van de zone voor bedrijvigheid langsheen de Bergensesteenweg wordt niet gerealiseerd, gelet op het beperkte openbaar nut ervan, de bijkomende hinder voor de woningen rond het nieuwe pleintje aan de Baesstraat en de beperkte voordelen inzake verkeersveiligheid.

Dit is echter maar een advies. De volgende stap is de definitieve beslissing op de gemeenteraad.

Verder formuleert het actiecomité nog enkele bedenkingen die u kan nalezen op hun site.

bron: www.wilderveld.be

2 comments

  1. De steekpenningen zijn betaald, de schulden vereffend, de voorgestelde winsten reeds begroot. De extra inkomsten van de sociale woningen zullen ook welkom zijn.

    Sint-Pieters-Leeuw, een dorp dat stad wil zijn.

    IP: 84.198.87.63

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: