SINT/PIETERS-LEEUW / BEERSEL / REGIO:
– In Sint-Pieters-Leeuw blijft het pijl van de Zuunbeek erg hoog. Maar volgens de voorspellingen op www.overstromingsvoorspeller.be zal het alarmpeil niet bereikt worden (situatie 12.00 uur).

Er wordt door de technische dienst extra gecontroleerd waar de Zuunbeek overgaat in de Zenne. Als het water daar het alarmpijl bereikt zal  men het water overpompen in het kanaal Brussel-Charlerloi.

Langs de Zuunbeek is het wachtbekken te Slesbroek momenteel aan het vullen.
Later op de dag zal ook dat te Volsembroek aangesproken worden. Langs de kleinere, opwaartse zijlopen zijn kritieke overstromingen mogelijk (oa. langs de Molenbeek ter hoogte van de wijk Hazeveld). Ook de Zenne te Lot is sterk aan het stijgen.

bron: http://www.overstromingsvoorspeller.be

Volg het waterpeil van de Zuunbeek via onderstaande link:
www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Kaarten/PuntDetail&XMLFileArg=HYD-233

VLAANDEREN: – De voorbije 24 uur is over alle bekkens in Vlaanderen 15 tot 25mm neerslag gevallen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk aan droger, maar vanaf vanavond trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over het land met neerslaghoeveelheden tot 15mm.BEERSEL: – Waterpeil Beersel – stand van zaken 11.50 u – coördinatie met Wallonië gevraagd.

De burgemeester van Beersel heeft met een technische werkgroep overleg gepleegd en ook de NV Zeekanaal was aanwezig.

1. Kanaal:
NV Zeekanaal heeft proactief contact genomen met de collega’s beheerders van het kanaal voorbij de taalgrens in Wallonië.
Uit een onderzoek was gebleken dat aan het sas van Ittre geopereerd werd met valse schuttingen (versassingen), hetgeen betekent dat het volledige sluisvolume volloopt en dan in één maal geloosd. Het gevolg is dat het kanaal stroomopwaarts plots tot het volgende sas 12 cm stijgt. Zo dit driemaal gebeurt loopt het over.
Het overleg heeft tot gevolg gehad dat de valse schuttingen gestopt werden en het waterpeil op het kanaal onder controle is. De beheerders van het Zeekanaal houden het kanaal op haar laagste peil en bijgevolg is er een reserve van 30 cm in Lembeek en 80 cm in Lot.
Dank zij de goodwill tussen deze twee diensten kan de watertoevoer bijgestuurd worden.

Beersel vraagt dat vandaag in de hoorzittingen over de watersnood in het Vlaams parlement de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de Vlaamse minister voor de bevaarbare waterlopen (Mw Crevits) en die voor de onbevaarbare waterlopen (mw Schauvliege) en de minister voor ruimtelijke ordening (Mr Muyters), dit aspect mee zouden opnemen in het plan van aanpak van de federale minister Turtelboom.

Momenteel stroomt de Zenne reeds over in het kanaal (melding 9.45 u).
Wanneer het water niet dramatisch stijgt in de Zenne is de waterdruk op het kanaal regelbaar en verwacht de beheerder geen dramatische evolutie.

2. Zenne en zijbeken:
Op meerdere plaatsen wordt de toestand kritiek. De gemeente Beersel verzorgt een permanente evaluatie. Het wachtbekken op de Molenbeek ten hoogte van de Elsemheid heeft reserve.
Waar nodig worden de rioolmonden opengezet en de waterslikkers onderhouden. De gemeente beschikt momenteel door toedoen van haar technische diensten reeds over 60 paletten met elk 30 zandzakjes.
Op de kritieke punten voor mogelijke dreiging of daar waar straten reeds blank staan worden preventief zandzakjes uitgedeeld of geplaatst. De politie heeft op meerdere plaatsen straten afgesloten.

Met de provinciale dienst voor de waterlopen wordt de toestand van de beken op de voet gevolgd.
De NMBS werd gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen vanuit de Zenne op de spoorlijn.
De bedrijven worden uitgenodigd tijdig maatregelen te treffen voor het beschermen van hun voorraden.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: