NEGENMANNEKE:- Vanaf 04/10/2010 tot vermoedelijk eind oktober zal de Pierre Walckierstraat afgesloten zijn voor alle verkeer. In de P. Walckierstraat worden nieuwe buizen gelegd voor de opvang van afvalwater en iedere woning aldaar wordt opnieuw aan de riolering gekoppeld. De werkzaamheden zijn in 2 fasen.

Hierna de verkeerssituatie in de eerste fase:

– De Oudstrijdersstraat wordt volledig parkeervrij langsheen de kant van de onpare nummers.
– In de Oudstrijdersstraat wordt het verkeer in beide richtingen toeglaten.
– De Oudsstrijdersstraat kan men enkel inrijden als men vanuit de richting HALLE komt. Als men vanuit de richting Brussel komt kan de Oudstrijdersstraat bereikt worden via de Felix Wittouckstraat – Albert Debroyerstraat – Bergensesteenweg (richting Brussel) en alzo de Oudstrijdersstraat. Vanaf de Bergensesteenweg kan men de Albert Debroyerstraat niet inrijden – het éénrichtingsverkeer wordt in deze straat gewijzigd. In de Felix Wittouckstraat blijft de toestand hetzelfde.

Wat betreft het zwaar verkeer van de firma’s Oudstrijdersstraat:
Deze kunnen naar de Bergensesteenweg rijden via de Oudstrijdersstraat. In omgekeerde richting zal dit niet gaan daarom zijn de firma’s bereikbaar via een zijbaan op het grondgebied Anderlecht om dan uit te komen in de Oudstrijdersstraat.

%d bloggers liken dit: