VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant start een campagne op over het nut van sterilisatie of castratie van de eigen huiskat. Deze boodschap wordt verspreid via broodzakken bij bakkers.

Maandag 4 oktober is het werelddierendag. Sinds 1929 brengt deze dag vrienden en verdedigers van dieren op de been om de rechten van de dieren in onze samenleving.

Jaarlijks worden te veel kittens geboren waarvoor niet altijd een goede thuis gevonden wordt. Eigenaars overtuigen dat castratie of sterilisatie van hun huiskat broodnodig is om de overpopulatie van huiskatten tegen te gaan en dierenleed te vermijden blijft belangrijk.

“We dragen het welzijn van dieren hoog in het vaandel. In het verleden hebben we reeds verschillende initiatieven genomen, waarbij onder meer de sensibilisatiecampagne ‘Verplichte identificatie van uw dier!’ en het opstellen van een handleiding voor lokale besturen over de zwerfkattenproblematiek”, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Deze acties krijgen nu een verlengstuk met onze sterilisatiecampagne van huiskatten”.

De provincie Vlaams-Brabant geeft ook de brochure ‘Dierenwelzijn leeft….Ook onder de Vlaams-Brabanders’ uit. Met deze brochure wil de provincie de burgers informeren over een goede omgang tussen mens en dier.
“Het is immers belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, zodat alle dieren in onze provincie de allerbeste zorg krijgen”, besluit gedeputeerde Walter Zelderloo.

De brochure is downloadbaar via http://mediatheek.vlaamsbrabant.be

%d bloggers liken dit: