SINT-PIETERS-LEEUW: – In het Colomakasteel werd vanavond de ‘Onthaalgids Sint-Pieters-Leeuw 2009-2010’ voorgesteld.

2009-11-13-onthaalgids_1 2009-11-13-onthaalgids_2
burgemeester Lieve Vanlinthout: “ In het kader van de openbaarheid van bestuur behoren informatie en inspraak tot de voornaamste prioriteiten van een gemeentebestuur. Dit houdt in dat de gemeente haar bevolking systematisch, correct, tijdig en op verstaanbare wijze moet voorlichten omtrent haar bevoegdheden, de interne organisatie van haar administratie, over haar beleid, de regelgeving en de dienstverlening.
Ook wij als gemeentebestuur leven deze verplichting na.
Daarom gunde het college van burgemeester en schepenen het drukken en verdelen van de onthaalgids 2009-2010 van Sint-Pieters-Leeuw aan de firma Gentle nv, de firma die trouwens ook de twee laatste edities van het gemeentelijke stratenplan realiseerde.
De onthaalgids 2009-2010 beantwoordt zowel qua vorm als qua inhoud aan de normen van de gemeentelijke huisstijl en werd volledig gefinancierd door de adverteerders.
De onthaalbrochure bevat dan ook, verspreid over 30 pagina’s, tal van interessante en nuttige advertenties van plaatselijke handelaars, KMO’s en bedrijven.
De overige 66 pagina’s bevatten een informatief gedeelte.”

Het informatief gedeelte werd samengesteld door de personeelsleden van de gemeentelijke dienst Communicatie, Informatie en Documentatie, onder leiding van communcatieverantwoordelijke Ingrid Roobaert .

Dit omvat :
• een uitgebreid overzicht van de administratieve gegevens en de structuur van de gemeentediensten, het OCMW, de politie, de erediensten, de onderwijsinstellingen, de adviesorganen, streek- en volkskunde en de jaarmarkten.
• informatie in verband met gemeentelijke premies en toelagen
• een overzicht van de jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele erkende verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw.
• een luik met nuttige adressen en telefoonnummers en een
• inventaris van de vrije beroepen.
Dit overzicht, waaraan veel foto’s werden toegevoegd om de herkenbaarheid voor de burger te verhogen, geeft de brochure een blijvende waarde.

bron foto’s www.sint-pieters-leeuw.be

Share

%d bloggers liken dit: