SINT-PIETERS-LEEUW: – Nog twee weken verwijderd van het nieuwe schooljaar. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw nam de schoolomgevingen onder de loep om na te gaan welke maatregelen op korte termijn konden genomen worden ter verhoging van de verkeersveiligheid.

2009-08-21-Verkeersveilige-schoolomgevingen
gemeentelijke basisschool Den Top - aanleg verhoogde voetgangersoversteek . Ingenieur Openbare Werken Johnny Marchal, directrice Hilde Van Onsem en schepen Martin Schoukens

In het najaar van 2008 werd door een nationale krant de verkeerssituatie bij duizend Vlaamse scholen aan een exclusief onderzoek onderworpen. Met een gemiddelde score van 7/10 voor de zes onderzochte basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw, wil het gemeentebestuur toch verder werk maken van verkeersveilige schoolomgevingen.

Schepen Martin Schoukens: “Het beter afdwingen van de zone 30 aan de schoolpoort is voor Sint-Pieters-Leeuw een prioriteit. Na de scholen Sint-Lutgardis, ’t Populiertje en Ave Maria zullen Den Top en Sint-Stevens van een verhoogde voetgangersoversteek worden voorzien.”

Hilde Van Onsem Directrice gemeentelijke basisschool Den Top:
“  Wij zijn zeer blij dat er een verhoogde voetgangersoversteek komt aan onze school want het was hier niet zo veilig met al het doorgaand verkeer dat de zone 30 niet respecteerde. Zo zal het toekomen aan en verlaten van de school beter kunnen verlopen.
In het verleden hebben we als school zelf reeds verscheidene verkeersacties gehouden zoals het uitdelen van rode kaarten. Jammer genoeg werken zulke initiatieven maar tijdelijk.”

2009-08-21-directrice_Hilde-Van-Onsem_school_Den-TopHilde Van Onsem Directrice gemeentelijke basisschool Den Top:
“  Wij zijn zeer blij dat er een verhoogde voetgangersoversteek komt aan onze school want het was hier niet zo veilig met al het doorgaand verkeer dat de zone 30 niet respecteerde. Zo zal het toekomen aan en verlaten van de school beter kunnen verlopen.
In het verleden hebben we als school zelf reeds verscheidene verkeersacties gehouden zoals het uitdelen van rode kaarten. Jammer genoeg werken zulke initiatieven maar tijdelijk.”

Oudenaken - Puur Natuur
Oudenaken - Puur Natuur

Schepen Martin Schoukens: “Naast deze verkeerstechnische ingrepen wordt ook geïnvesteerd in flankerende maatregelen. Zo zal begin september 2009 ter hoogte van de negen basisscholen een affichecampagne worden opgestart waarbij de schoolgemeenschappen (kinderen, leerkrachten, directie, oudercomités, …) hun medewerking verleenden. Foto’s met eigen schoolkinderen, zullen ten aanzien van chauffeurs een sterk sensibiliserende boodschap uitdragen.”
2009-08-21-Verkeersveilige-schoolomgevingen_werken
Johan Persoons Mobiliteitsambtenaar: “ Na de werken aan Den Top en Sint-Stevens zal de schoolomgeving van ’t Populiertje aangepakt worden. Naast het vernieuwen van de voetpaden voorzien we enkele verkeerstechnische ingrepen ter beveiliging van de zone 30 en het herschikken van de parkeervoorzieningen, inclusief de parkeerplaats voor de schoolbus.”

Naar aanleiding van de geplande nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van de vrije basisscholen Ave Maria en Don-Bosco zal het gemeentebestuur nagaan of in de directe schoolomgeving geen bijkomende maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid dienen genomen te worden.

Schepen Martin Schoukens: “ Voor de aanpassingen aan de vrije basisschool Jan Ruusbroec zijn we gebonden aan de planning van Aquafin. In het kader van de waterzuivering moeten zij eerst collectoren aanleggen voordat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan overgaan tot de herinrichting van de Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat.”

Share

%d bloggers liken dit: