2009-07-29-huisnummersSINT-PETERS-LEEUW: – In de maand augustus 2009 ontvangt onze politiezone van Sint-Pieters-Leeuw 2 jobstudenten die hier gedurende een maand tewerkgesteld worden.
Ze staan in voor de logistieke ondersteuning en voeren eveneens het project “huisnummers” uit.

Dit laatste kadert in het GAS-reglement (Gemeentelijke Aministratieve Sancties) meer bepaald art.36: “Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant goed zichtbaar de huisnummering aan die door de gemeente werd toegekend.
Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.” Dit in het belang van de hulpdiensten maar ook voor andere instanties zoals de post.
Het is de taak van de jobstudenten na te gaan of de bewoners van de gemeente in regel zijn met bovenstaand artikel.
U bent bij deze gewaarschuwd.
Ze zullen regelmatig in het straatbeeld verschijnen en zijn herkenbaar aan hun fluovestjes met op de rug het opschrift “Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw met daaronder het politielogo en Stagiair vermeld.”

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: