2009-02-13-kyotoprotocol
Vrijdag voormiddag hield het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een Academische Zitting naar aanleiding van de ondertekening van het Lokaal-Kyotoprotocol.

Burgemeester Lieve Vanlinthout, schepen voor milieu Martin Schoukens en milieuambtenaar Ben Van Hoorebeek legden uit dat er tijdens de College zitting van 19 januari laatstleden, beslist werd om het lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout:
“Hiermede verbind Sint-Pieters-Leeuw zich ertoe om als gemeente een lokaal klimaatsbeleid op te zetten en zelf ook de Kyotodoelstellingen te halen. Middels het Lokaal Kyotoprotocol engageren wij ons om :

* binnen het gemeentebestuur de nodige stappen te ondernemen om de eigen CO2-uitstoot conform de Kyotodoelstellingen met minstens 7,5% te verminderen ten opzichte van het huidig verbruik en dit uiterlijk tegen  2012.
* De inwoners en bedrijven op ons grondgebied aan te sporen en te helpen om hetzelfde te doen en daarbij samen te werken met (milieu)verenigingen, netbeheerders, scholen, …
* De evolutie van ons eigen energieverbruik jaarlijks te rapporteren door het energieverbruik van respectievelijk het gebouwenpatrimonium, het eigen wagenpark en de openbare verlichting op gemeentewegen kenbaar te maken aan de Bond Beter Leefmilieu, en langs deze weg ook aan de andere gemeenten die het Lokaal Kyotoprotocol ondertekenden.

Op die manier willen we als gemeentelijke administratie onze duit in het zakje doen om de CO2- uitstoot te verminderen.

Een actie die deze ondertekening meteen kracht bijzet, is onze deelname vandaag – zoals trouwens ook al vorig jaar – aan de dikke truiendag. Deze actie wordt gedragen door alle gemeentelijke diensten en wordt ook doorgetrokken naar het OCMW en de lokale politie.”

Nog vrijdag kreeg de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek als eerste in onze gemeente het Energieprestatiecertificaat voor haar gebouwen en haar werking.

De school houdt al jaren een energieboekhouding bij en ziet haar energieverbruik al jaren dalen. Dit gebeurt door de verwarming vanaf 15.30 uur 10 graden lager te zetten, de deuren te sluiten en de verlichting uit te zetten als het niet nodig is.

%d bloggers liken dit: