2009-01-26_evenementenhal_schepen_jos-speeckaert
Schepen van Gemeentelijke gebouwen Jos Speeckaert geeft tekst en uitleg bij de verkoop van de Evenementenhal. ( zie artikel 21/01/2009)

Schepen  Jos Speeckaert: “De evenementenhal werd enkele jaren terug aangekocht om er een grote feestzaal van te maken. Het nieuwe bestuur heeft andere prioriteiten gelegd en er staan heel wat grote projecten op het getouw. (bouw nieuwe school, aankoop gebouw voor de Politie, nieuw gebouw voor Zonnig Leven en een nieuw rusthuis).

De evenementenhal betekent jaarlijks een zeer zware uitgave voor de gemeentekas. Omdat er nu een paar geïnteresseerde kopers zijn, heeft de bestuursmeerderheid beslist om dit gebouw zo snel mogelijk te verkopen.
De evenementenhal zal dit jaar openbaar verkocht worden, met de voorwaarde dat de gemeente het gebouw verder mag gebruiken tot 31/12/2009.”

Wat met verenigingen zoals vzw De Poel die gebruik maken van de evenementenhal?

Schepen  Jos Speeckaert: “De verenigingen en vzw de Poel, die gebruik maken van de evenementenhal, zullen nadien een andere oplossing moeten zoeken. Wij zullen hen uiteraard in de mate van het mogelijke hierbij helpen.”

Hoe is de actuele situatie voor de nieuwbouw van Zonnig Leven?

Schepen  Jos Speeckaert:  “Wat Zonnig Leven betreft, hebben wij ook de pech dat het bijzonder plan van aanleg, dat de nieuwbouw moet regelen, werd afgekeurd omdat het nieuwe gebouw niet mag worden ingeplant op de plaats waar het oude gebouw nu is gevestigd. Het gebouw moet volgens stedenbouw dichter bij de straat worden ingeplant. Het bijzonder plan van aanleg moet in die zin aangepast worden, maar het is spijtig dat zo een dossier meer dan een jaar onderweg is alvorens het wordt goedgekeurd.

Intussen hebben wij een werkgroep opgericht die het dossier voor het nieuwe gebouw van Zonnig Leven zal voorbereiden. Zodoende kunnen wij onmiddellijk  de bouwvergunning indienen op het ogenblik dat het bijzonder plan van aanleg is goedgekeurd.”

Subscribe

%d bloggers liken dit: