Nutsmaatschappijen vernieuwen leidingen in Smidsestraat en bereiden rotonde ter hoogte van ingang ziekenhuis Inkendaal voor.

VLEZENBEEK: – Eén van de oudste straten in Sint-Pieters-Leeuw namelijk de Smidsestraat in Vlezenbeek wordt volop gerenoveerd.

De Smidsestraat (voorheen Oude Postweg) is  één van de weinig typische kasseistraten in vlezenbeek waarbij de verharding zeker het behouden waard is. Tussen de twee wereldoorlogen werd, zoals toen gebruikelijk was, de Postweg recht getrokken en gebetonneerd. Hierdoor bleef de Smidsestraat een rustige getuige van de landelijke verbinding tussen Gaasbeek en Anderlecht, met de oorspronkelijke kasseiverharding bewaard.
De weg vertoonde echter grote oneffenheden.

De nutsmaatschappijen Iverlek, IWVB , Belgacomen Telenet zijn nu de leidingen aan de straat aan het vernieuwen en de aanleg van de rotonde ter hoogte van de ingang van ziekenhuis Inkendaal aan het voorbereiden.

Bij de vernieuwing van de Smidsestraat wordt een volwaardig gescheiden rioolstelsel voorzien waarbij het rioolwater aangesloten wordt op de collector Vlezenbeek en dit ter hoogte van de parking ziekenhuis.
Het regenwater wordt in een afzonderlijke buis opgevangen die op haar beurt aangesloten wordt op de vijver van het ziekenhuis Inkendaal.
De werken aan de straat zelf voorzien het herprofileren van de rijweg met herbruik van de bestaande kasseien over een breedte van 4 meter. Langs beide zijden wordt de kasseiverharding afgeboord met een gelijkgrondse betonnen kantstrook van 1 meter dienstig voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers.

Naar gelang het winterweer vatten daarna de werken aan op het kruispunt Postweg – Inkendaelstraat – Smidsestraat dat omgevormd wordt tot een rotonde.

De kasseiverharding van de Smidsestraat wordt doorgetrokken tot op de aan te leggen rotonde en wordt zodoende ondergeschikt aan de toegang van het ziekenhuis.
De toegang van het ziekenhuis mondt rechtstreeks uit op de rotonde. Door verschillende materiaalkeuzes wordt de toegang tot het ziekenhuis beter geaccentueerd.
De haltes van de twee buslijnen worden gecentraliseerd rechts van de rotonde.

Ziekenhuis Inkendaal huldigt nieuw opstapplatform voor hippotherapie in bij manège Alvaro.

VLEZENBEEK: – Woensdagvoormiddag werd een voor de streek uniek opstapplatform voor rolstoelen ingehuldigd in de manège Alvaro in Vlezenbeek.
Dit platform werd door de directie van revalidatieziekenhuis Inkendaal gefinancierd om gebruik te maken bij de hippotherapieën.

Dit platform is heel belangrijk voor E.A.T. of Equine Assisted Therapie, een gewaardeerde aanvullende therapie in de revalidatie.

Gaela Crabbe, manège Alvaro – Meike Cuypers, Ergotherapeute - Tessy De Clippeleir, Ergotherapeute en verantwoordelijke hippotherapie

Ergotherapeute , verantwoordelijke hippotherapie/EAT Tessy De Clippeleir : “Sinds jaren behoort de hippotherapie tot één van de therapievormen binnen de revalidatie van kinderen en ook volwassenen.

De nabije infrastructuur van Manège Alvaro is hier dan ook een enorm pluspunt .
Er werd tot 2006 steeds gebruik gemaakt van pony’s van de manege maar omdat continuïteit en vaste structuur voor onze kinderen belangrijk is werd in augustus 2005 het project bij de directie ingediend met het voorstel om eigen therapie paarden aan te kopen. Dit betekent zowel voor kinderen en begeleiders dat er een hechte band en vertrouwensrelatie kan ontstaan die de therapie ten goede komt . Het kind zal gemakkelijker zijn grenzen durven verleggen met een vast “maatje”.
Ook voor de paarden is er dan de vertrouwdheid met het gebruik van de hulpmiddelen , met de verschillende handelingswijzen en procedures , dit maakt het hanteren gemakkelijker en veilig . Een vast bestaande infrastructuur , hulpmiddelen en paarden/pony’s zorgt voor de verhoogde veiligheid.
In Mei 2006 werd Ayla een Haflinger merrie van 16 jaar aangekocht omwille van haar rustige natuur , ontspannen karakter , haar vriendelijkheid en vertrouwen in de mens . Vermits de stap het tempo is tijdens de EAT is een regelmatig staptempo belangrijk . Gezien haar robuuste bouw kan ze gemakkelijk 2 personen op haar rug dragen ( duo-zit : kind en begeleider ).
In augustus 2008 werd ook nog Cupido een kleine rijpony aangekocht voor de kleinere kinderen die wel over een voldoende zelfstandige zithouding ( evenwicht en rompstabiliteit) beschikken. Zowel Ayla als Cupido worden enkele keren per week bereden door valide ruitertjes zodat ze voldoende afwisseling krijgen , naast de weide gang .”

Voor wie?
De Partiële DagHospitalisatie ( ambulante revalidatie voor kinderen ) is een van de 7 afdelingen van revalidatie Ziekenhuis Inkendaal.
Gespecialiseerd in de vroegtijdige behandeling en sociale integratie van kinderen met neurologische aandoeningen. We richten ons op tot de volgende doelgroepen:
– aangeboren en verworven hersenaandoeningen : schedeltrauma’s – hersenletsels tgv zuurstoftekort ( Cerebral Palsy)
– Ontwikkelingsstoornissen – Autisme Spectrum Stoornis , ernstige leerstoornissen
– Stofwisselingsziektes
– Neuromusculaire aandoening
– complexe orthopedische problemen.

Wat is hippotherapie/EAT?
Bij de EAT hanteren we het paard als medium om doelstellingen van velerlei aard te bewerkstelligen. Deze situeren zich zowel op motorisch, sensorisch, sociaal- emotioneel en cognitief vlak. We benaderen de cliënt in zijn geheel, vanuit de holistische visie.
Binnen de partiële daghospitalisatie van het revalidatieziekenhuis Inkendaal wordt de EAT gezien als een aanvullende therapie vorm binnen het kader van de multidisciplinaire aanpak om vooropgestelde doelstellingen vanuit de verschillende disciplines na te streven (ergotherapie, kinesitherapie , logopedie , psychotherapie , conductor)
De meerwaarde van het paard/pony schuilt in de bijzondere plaats die het dier inneemt in detriade met het kind en de therapeut(en).
Paarden /pony’s zijn gevoelige dieren , ze pikken signalen van mensen snel op en vaak sneller dan dat de mens er zich van bewust is ( spiegelfunctie). Ze beschikken daarbij over een uniek driedimensionaal bewegingsaanbod ( tact en ritme in verschillende tempo’s) .
Paarden oefenen een aantrekkingskracht uit op de mens en ze nodigen zowel uit tot aanraking maar zijn ook imponerend door hun grootte en stimulerend om grenzen te verleggen De affectieve relatie en communicatie die ontstaat met het dier is uniek en faciliteren de Het opstapplatform zal voor alle partijen voordelen hebben. Kinderen kunnen meer zelfstandig participeren bij het opstappen , het ergonomisch tillen voor de begeleider en het Het opstapplatform is zodanig ontworpen dat zowel stappende kinderen als kinderen in een rolstoel er vlot gebruik van kunnen maken.

Tessy De Clippeleir : “Tot slot ook een dankwoord voor Gaela , eigenares van Manege Alvaro en haar familie en in het bijzonder haar schoonvader , die ons deze plaats ter beschikking stellen en altijd klaar staan om een hand te helpen of om één of ander klein of groter probleempje op te lossen.”

Na de inhuldiging waarbij de kinderen de linten mochten doorknippen, paard en pony beloont werden met een wortel was er nog een receptie voor de kinderen op het binnenplein van demanège.

revalidatieziekenhuis Inkendaal, Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (www.inkendaal.be )
manège Alvaro, Smidsestraat 7, 1602 Vlezenbeek. (www.alvaro.be)

Share

Ziekenhuis Inkendaal bouwt daghospitaal voor kinderen

VLEZENBEEK: – Ziekenhuis Inkendaal – Koninklijke Instelling v.z.w.
realiseert een nieuwbouw voor de activiteiten van de Partiële Daghospitalisatie voor kinderen en de Ziekenhuisschool.

Ziekenhuis Inkendaal bouwt daghospitaal voor kinderen
Ziekenhuis Inkendaal bouwt daghospitaal voor kinderen

In de Partiële Daghospitalisatie kunnen elke weekdag een 70-tal kinderen terecht voor intensieve revalidatie.
Tijdens hun behandelingsperiode kunnen zij tevens onderwijs genieten, aangepast aan hun individuele behoefte.
Het nieuwe gebouw zal een 5000 vierkante meter groot zijn en bestaan uit 2 bouwlagen.


De werken zullen ongeveer 2 jaar duren. Inkendaal hoopt de nieuwbouw in gebruik te nemen bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2011.

Eens de nieuwbouw in gebruik is, zullen de containerlokalen aan de hoofdingang van het ziekenhuis afgebroken worden, en kan de centrale toegang tot het ziekenhuis heraangelegd worden.

Meer info: Ziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) – Tel 02/531.51.11

Share