controle op dragen veiligheidsgordel in Ruisbroek

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwRUISBROEK: – Donderdag 29 augustus 2013 werd door de verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw een controle uitgevoerd op het dragen van de veiligheidsgordel in de Fabriekstraat.

21 voertuigen werden geïntercepteerd omdat de bestuurder of een passagier geen drager was van de veiligheidsgordel.

Naar aanleiding van de controle van de boorddocumenten werd vastgesteld dat 1 voertuig niet verzekerd was, 1 voertuig niet gekeurd was en 1 bestuurder reed na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen.

Drie bestuurders werden tegengehouden omdat ze gebruik maakten van hun GSM tijdens het sturen.

Eén motorrijder droeg geen beschermende uitrusting op de motorfiets.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

resultaten controle dragen veiligheidsgordel

RUISBROEK: – Op 04 januari 2012 hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw tussen 10.00 en 12.00  uur een verkeerscontrole  in verband met het dragen van de veiligheidsgordel in Karel Gilsonlaan in Ruisbroek.

– 38 bestuurders werden van de weg geplukt omdat ze geen drager waren van de veiligheidsgordel.
– 2 gecontroleerde voertuigen bleken ook niet verzekerd en werden in beslag genomen.
– 2 voertuigen waren niet ingeschreven.
– 3 voertuigen hadden geen technische keuring.
– 1 bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs.
– 1 vrachtwagenbestuurder werd geverbaliseerd wegens het negeren van de tonnagebeperking in de Karel Gilsonstraat.

Meer info: www.lokalepolitie.be/5414

Aangekondigde verkeerscontrole voor donderdag 5 augustus 2010

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt voor donderdag 5 augustus 2010 op haar website een controle aan van veiligheidsgordel en kinderzitjes op het hele grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw
Algemene regel Vervoer van kinderen in de wagen.
(bron: www.ikbenvoor.be/content.aspx?id=292)

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Meer info bekijk de PDF brochure: www.ikbenvoor.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Burgers/Verkeerswetgeving/IBS-08-Brochure-Nlwebsite.pdf

Lokale politie houdt 24u durende verkeerscontrole.

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde van woensdag 23/06/2010 21 uur tot donderdag 24/06/2010 21 uur een   24uur non-stop verkeerscontroles.

Deze actie kadert in de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de politiezone. Enerzijds wordt door de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld een ontradend effect beoogd, anderzijds wordt er repressief opgetreden door middel van gerichte controles. Verschillende items uit het actieplan verkeer kwamen aan bod.

De controle verliep in samenwerking met de federale politie, de lokale politie van Halle en de douane.

De Belangrijkste resultaten:

23/06
21u-24u00: snelheidscontrole op de N6 (Negenmanneke):

375 voertuigen werden gecontroleerd. 64 bestuurders reden te snel. De snelste reed 89 km/u binnen de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Twee bestuurders zonder vaste verblijfplaats in België werden geïntercepteerd en dienden hun onmiddellijke inning ter plaatse te betalen. Eén bestuurder reed zonder technische keuring noch geldige verzekering.

01u30 – 05u: alcoholcontroles:

20 bestuurders dienden een ademtest af te leggen: 2 bestuurders hadden te veel gedronken, namelijk 0.50 en 0.81 mg/lual. Het rijbewijs van deze laatste werd onmiddellijk ingetrokken.
Eén bestuurder stond geseind vanwege een rijverbod. Een andere bestuurder werd betrapt tijdens het besturen van een zijn auto terwijl er een rijverbod lopende was.
Een aantal bestuurders was niet in orde met de technische keuring. Twee van de gecontroleerde voertuigen bleken niet ingeschreven.

24/06
06u-14u: snelheidscontroles:

Er werden controles uitgevoerd in verschillende straten. De hoogste snelheden waren 110 km/u op de N6 en 90 km/u in de Galgstraat, binnen de bebouwde kom.

In totaal werden 2634 voertuigen gecontroleerd. 340 bestuurders reden te snel

14u-18: controle vrachtwagens (in samenwerking met de douane):

18 vrachtwagens werden aan een grondige controle onderworpen. Drie bestuurders waren in overtreding met de verplichte rij- en rusttijden. Samen met nog een paar andere specifieke overtredingen ivm het zwaar vervoer werden er in totaal voor 5.140 € onmiddellijke inningen uitgeschreven voor vrachtwagenbestuurders.
De douane onderschepte ook nog 5 voertuigen die niet waren ingeschreven. De douane controleerde ook de brandstof (‘rode diesel’) van de vrachtwagens.

18u30-20u30: controle veiligheidsgordel:

In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw werden 22 voertuigen geïntercepteerd omdat de bestuurder en/of de passagier geen veiligheidsgordel droeg. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share


automatische updates nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw via facebook – KLIK HIER

Aangekondigde verkeerscontrole: Veiligheidsgordel

veiligheidsgordelSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website een controle op het dragen van de veiligheidsgordel aan voor donderdag 16 juli 2009.

Bij een vorige aangekondigde controle op 30 juni werden op 2 uur tijd 22 bestuurders geïntercepteerd die hun veiligheidsgordel niet droegen.
Zij kregen een onmiddellijke inning toegestuurd van 50 €.
U bent gewaarschuwd!

Bij een vorige aangekondigde controle op 30 juni 2009 werden op 2 uur tijd 22 bestuurders geïntercepteerd die hun veiligheidsgordel niet droegen.
Zij kregen een onmiddellijke inning toegestuurd van 50 €.

U bent gewaarschuwd!

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw


22 bestuurders geïntercepteerd wegens niet dragen veiligheidsgordel

veiligheidsgordelSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw deed op dinsdag 30 juni 2009 een controle op het dragen van de veiligheidsgordel.

Tussen 14u en 16u werden 22 bestuurders geïntercepteerd die hun veiligheidsgordel niet droegen. Zij kregen een onmiddellijke inning toegestuurd van 50 €.
Deze controles kaderen in het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie.
De actie werd ook op voorhand aangekondigd via de website van de politie van Sint-Pieters-Leeuw  – www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw en de nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu.