Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw steunt Rode Neuzen Dag

2018-10-24-rodeneuzendagSINT-PIETERS-LEEUW: – De Rode Neuzen Dag, een initiatief van vtm, Qmusic en Belfius, staat dit jaar in het teken van jongeren, leerkrachten en het mentaal welzijn op school.
Ook de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw steunt dit project en organiseert een actie zodat ook de Leeuwse jeugd haar steentje kan bijdragen, op een creatieve manier nog wel!

Jeugdraad_Sint-Pieters-Leeuw_logo-2018Elk kind kan namelijk een Rode Neus inkleuren. De kleurplaat wordt verspreid via scholen, jeugdverenigingen, de kunstacademie, ontmoetingsplaatsen en sociale media. De kleurplaat vind je ook via deze link – klik hier.
Is je tekening klaar? Dan kan je ze deponeren in de collectebus in de bib of opsturen naar Jeugddienst, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Nadien worden alle ingekleurde Rode Neuzen verzameld. Er wordt één lange ketting van gemaakt die de jeugdraad per lopende meter laat sponsoren. Op 15 november wordt de actie afgesloten.

Wie deze actie financieel wil ondersteunen, neemt contact op via jeugdraad_spl@hotmail.com

Op 30 november is het dan zover: Rode Neuzen Dag 2018!

agenda: Debattle

2018-09-08-logo_DebattleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 29 september 2018 organiseert de Jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw van 19.00 tot 22.00 uur een groot ‘Debattle’.

Wat is dat een Debattle?
Debattle is een project van Vvj vzw & De Ambrassade en wil op deze manier de jongeren optimaal voorbereiden op de aankomende verkiezingen.
Meer informatie: www.debattle.be

We gaan van start met een speeddate met de politieke partijen waarop we aansluitend het debat starten.
Heb je een vraag, een mening of een bezorgdheid over de Leeuwse jeugd of het jeugdbeleid? Kom dan zeker langs en deel deze met ons allen!

Vergeet zeker niet dat jeugd niet alleen staat voor jongeren tussen 16 en 25 jaar maar ook voor alle kinderen. Ouders, grootouders of mensen die de stem van het jongere kind willen laten horen wees zeker ook welkom!  Locatie: Laekelinde – Lotstraat 8

Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw zet nieuwe jaar in met nieuw logo

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een maand geleden deed de Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw een oproep voor een nieuw logo. In totaal werden 10 ontwerpen ingediend.
Op de algemene vergadering van de jeugdraad, afgelopen woensdag, brachten de aanwezigen hun stem uit voor hun favoriete ontwerp. Jasper Van Meulder is de gelukkige winnaar van de wedstrijd.

2018-01-06-nieuw-logo_Jeugdraad_Sint-Pieters-Leeuw
Lennert Van Bellingen, Voorzitter Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw:
Dit nieuwe logo staat voor de weg die de jeugdraad dit jaar is ingeslagen: Het is de bedoeling om meer in te spelen op de behoeften van de Leeuwse jeugd en meer interactie te creëren. In het begin van het werkjaar werden enkele werkpunten opgelijst waaruit de jeugd zelf de focussen voor dit jaar hebben bepaald.
We zullen de huisvestingen van de jeugdbewegingen onder de loep nemen en kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn. Ook voor de verkiezingen willen we ons steentje bijdragen door de jongeren te informeren wat het belang van verkiezingen is en waar onze partijen in Sint-Pieters-Leeuw voor staan.
Daarnaast willen we ook onderzoeken of er ruimte en nood is naar een eventueel jeugdhuis is in Sint-Pieters-Leeuw.
Wij kijken alvast uit naar het nieuwe jaar.”

Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw zoekt enthousiaste jongeren

JEUGDRAAD_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar nieuwe leden om deel uit te maken van het bestuur van de Leeuwse jeugdraad.
Profiel: m/v, tussen 16 en 30 jaar, groepsbeest, gemotiveerd, interesse om het klankbord te zijn van de Leeuwse kinderen en jongeren.

Als bestuurslid woon je éénmaal per maand de bestuursvergadering en één maand de algemene vergadering bij. Organisatorische duizendpoten kunnen hun ei kwijt tijdens de jaarlijkse activiteit(en). Geïnteresseerde jongeren zijn (zonder verdere engagementsverplichtingen) welkom vanavond (23/09/2015) op de open infovergadering die door zal gaan om 18u30 in de oude jeugddienst te Laekelinde, Lotstraat 6.

Op de open bestuursvergadering zullen we toelichten wie we zijn, wat we doen en hoe we werken. Daarnaast zullen we ook onze nieuwe toekomstvisie uitleggen en willen we luisteren naar alle bedenkingen omtrent het huidige jeugdbeleid. In de toekomst zullen we vaker van ons laten horen, ook indien we niet akkoord zijn.” Vertellen Bert en Thomas van het huidig jeugdraadbestuur.

De jeugdraad hoopt met een nieuwe ploeg, in de toekomst, beter samen te werken met de
gemeente. Alle jongeren van Sint-Pieters-Leeuw zijn van harte welkom op deze open bestuursvergadering.
Interesse?
Contact: Jeugdraad_spl@hotmail.com of 04 98 78 78 99

kinderraad Sint-Pieters-Leeuw 2015-2016

jeugddienst_en_Laekelinde_SINT-PIETERS-LEEUWSINT-PIETERS-LEEUW: –  Zit je in het 5de of 6de leerjaar en ben je tussen 10 en 12 jaar oud? Loop je rond met orginele ideeën voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw? 
Dan is de kinderraad iets voor jou!

Wil je het gemeentebestuur helpen om een speelterrein in te richten of wil je mee activiteiten zoeken voor de Buitenspeeldag?
In de kinderraad worden alle belangrijke aangelegenheden voor kinderen in de gemeente op een leuke manier besproken. Onze ideeën geven we door aan het gemeentebestuur.

2015-09-14-kinderraad_archieffoto_01b 2015-09-14-kinderraad_archieffoto_01
De kinderraad komt een zestal keer per schooljaar samen om te brainstormen te discussiëren of een actie op poten te zetten ( in het jeugdcentrum Laekelinde op woensdagnamiddag tussen 14.00 en 16.00 uur).
Interesse? Schrijf je zo snel mogelijk in via de Jeugddienst.

Jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw: 02 370 28 82 –  jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be