Jean-Pierre De Leener voorzitter nieuwe adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het gemeentehuis werd de nieuwe adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking geïnstalleerd en dit onder het waarnemend oog van schepen voor lokaal mondiaal beleid, Marleen De Kegel.
Jean-Pierre De Leener neemt de taak van voorzitter op zich en Martine Vandaele wordt ondervoorzitter.

burst
Deze raad is een verruiming van de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) en zal inhoudelijk vooral werken rond de sensibilisering van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties m.a.w. Noord en Zuid werken hand in hand aan ontwikkelingskansen voor iedereen in een duurzame samenleving.

Interesse om aan te sluiten? Je bent steeds welkom.
Meer info: dienst Ontwikkelingssamenwerking, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 03 43.

agenda: tentoonste​lling Noord-Zuid door de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw op 11 november 2014 organiseert de dienst Ontwikkelingssamenwerking samen met de  gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) een fototentoonstelling over de projecten die het voorbije jaar door het gemeentebestuur ondersteund werden.
2014-11-04-GROS-voorstelling-tentoonstelling
Marleen De Kegel, schepen voor Ontwikkelingssamenwerking: ‘Deze fototentoonstelling is toegankelijk tijdens de jaarmarkt van 10.00 tot 17.00 uur in de foyer van het gemeentehuis. Het is een voorstelling van de projecten die door de gemeente gesteund werden in 2013.

De gesteunde projecten in 2013 waren:
– Rainbow4kids – is een scholenproject in Kenia-Ukunda.
– Wanakkam – steunt kleine projecten in India.
– Helpen Helpt – Pater Eric Meert – een opvangtehuis voor straatkinderen in Lubumbashi, Congo
– Emitte Thiami – zet zich in voor de bevolking van het kansarme dorp Thionck Essyl in Senegal
– Ex-Change – geven met oa. Guido Devillé opleidingen in ontwikkelingseconomieën zoals Burundi, Burkina Fasso en Togo
– CEPECO – een samenwerkingsverband van 118 boerengroepen in de Congolese provincie Bas-Congo

archieffoto 2013
archieffoto 5/11/2013

GROS:
Eén jaar geleden, op 5 november 2013, werd in Sint-Pieters-Leeuw de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS, officieel Geïnstalleerd.
Guido Devillé werd verkozen als voorzitter en Chantal Heymans als ondervoorzitter.
De GROS is de adviesraad voor de Noord-Zuidproblematiek en duurzame ontwikkeling.
Het gemeentelijk Noord-Zuid beleid is een divers beleid, opgesplitst in een “Noordwerking” en een “zuidwerking”.
In de Noordwerking wordt de Leeuwse bevolking gesensibiliseerd en gemotiveerd aangaande de kloof tussen Noord en Zuid. Zowel het bestuur als de bevolking worden aangespoord om Fair Trade producten te leren kennen en gebruiken.
In de Zuidwerking worden lokale organisaties die werk verrichten in en voor het zuiden, geholpen door hen te motiveren en te ondersteunen.
Erik Devillé,diensthoofd Sociale & welzijnsdienst: ‘Het Gros probeert dit op een consequente en constructieve manier te doen. Maar wij willen ook aan de Leeuwse inwoners duidelijk maken dat we niet alleen maar geld geven maar dat we ook willen weten wat er met dat geld gebeurt. We willen tastbare en zichtbare resultaten‘.

De Gros adviseert het gemeentelijk beleid.
Elke vereniging die een band heeft met onze gemeente, en elke geïnteresseerde burger kan lid worden van het GROS.

Marleen De Kegel:’ Er is tijdens de jaarmarkt ook een fototentoonstelling van 11-11-11 rond het campagnethema van dit jaar “één derde van het voedsel wordt verspild”.In de tent zullen ook chocolaatjes verkocht worden ten voordele van de actie 11-11-11.’

Ook in de bib zullen er dit jaar tweedehandsboeken verkocht worden ten voordele van de Noord-Zuid werking.

Sint-Pieters-Leeuw installeert officieel de GROS

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 november 2013 werd in Sint-Pieters-Leeuw de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS, officieel geïnstalleerd. De stemgerechtigde leden verkozen Guido Devillé als voorzitter, en Chantal Heymans als ondervoorzitter.
2013-11-06-GROS_Sint-Pieters-Leeuw
De GROS is de adviesraad voor de Noord-Zuidproblematiek en duurzame ontwikkeling. Het gemeentelijk Noord-Zuid beleid is een divers beleid, opgesplitst in een “Noordwerking” en een “Zuidwerking”.
In de “Noordwerking” wordt de Leeuwse bevolking gesensibiliseerd en gemotiveerd aangaande de kloof tussen Noord en Zuid. Zowel het bestuur als de bevolking worden aangespoord om Fair Trade producten te leren kennen en gebruiken.
In de “Zuidwerking” worden lokale organisaties die werk verrichten in en voor het Zuiden, geholpen door hen te motiveren en te ondersteunen.

De GROS adviseert het gemeentelijk beleid. Elke vereniging die een band heeft met onze gemeente, en elke geïnteresseerde burger kan lid worden van de GROS.

Wens je deel uit te maken van de GROS, neem dan gerust contact op met Guido Devillé (guido.deville@ipv.be) of met Ingrid Baroen van de gemeentelijke dienst Ontwikkelingssamenwerking (ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be).