Colruyt terugroeping van rosbief, vers rundvlees en bereidingen op basis van gemalen rundvlees

2017-08-17-colruytBELGIË 27/04/19: – Bij een interne controle van leverancier ‘Viande De Liège’ werd in een deel van de rundvleesproducten de aanwezigheid van de E. coli STEC vastgesteld. Daarom heeft Colruyt in overleg met het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) beslist om deze producten uit de verkoop te nemen.

Verkoopperiode: van 12/4/2019 t.e.m. 26/4/2019
Houdbaarheidsdatum (TGT): tussen 16/4/2019 en 1/5/2019

De mogelijke symptomen van een besmetting met de E. coli STEC zijn diarree, buikkrampen en braken, al dan niet met koorts. Deze symptomen doen zich meestal voor binnen de week na consumptie.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht op het nummer 02 345 2345.
Bron en meer info betreffende de getroffen producten: www.favv.be/consumenten/productterugroepingen/2019/2019-04-27.asp en
www.colruyt.be/nl/over-colruyt/persberichten/colruyt-roept-gebakken-rosbief-vers-rundvlees-en-bereidingen-op-basis-van

Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee in België

kipBELGIË: – Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee in België als gevolg van 10 bevestigde gevallen van de ziekte van Newcastle bij dit soort houders tijdens de voorbije 2 maanden.

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli 2018 nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli 2018 voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.
Meer info: www.favv.be/persberichten/2018/2018-06-29.asp

Vogelgriep 01/02/17: ophokplicht ook voor particulieren

kipBELGIË: – Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Dat meldt FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)
Ten gevolge deze situatie zullen de maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.
Ook ophokplicht voor particuliere houders.

Vanaf morgen, 2 februari, zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.
Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Het H5N8-vogelgriepvirus is een klassiek hoogpathogeen virus. Het kan zich snel verspreiden en zal gemakkelijk kippen en kalkoenen besmetten en daar veel sterfte veroorzaken. Er zijn voor dit virus nog geen problemen bij de mens gemeld.

Meer info: www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170201_mesures_IA_v23_NL_000.pdf

regelingen offerfeest 14 15 en 16 oktober 2013 in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Ieder jaar viert de moslimgemeenschap het Offerfeest. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober 2013 zullen in het slachthuis in Vlezenbeek (slagerij Froidlont) op de Postweg in Vlezenbeek dan terug meer dan 1500 schapen worden geslacht.
De organisatie van deze grootschalige gebeurtenis is ingewikkeld en vereist dan ook een goede samenwerking van de moslimgemeenschap, het slachthuis, een dierenarts, de gemeentelijke diensten en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

schepen Gunther Coppens, Michel Froidmont, burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan Desmeth, Korpschef Mark Crispel, milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek  en administratief medewerker Bruno Crokaert.
schepen Gunther Coppens, Michel Froidmont, burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan Desmeth, Korpschef Mark Crispel, milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek en administratief medewerker Bruno Crokaert.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Zeker de laatste jaren is er met alle partners samen gewerkt naar een gestroomlijnd draaiboek. Met een regeling die de wetgeving naleeft en voor iedereen respect toont.

Omleidingen / signalisatieplannen:
Postweg wordt tijdelijk éénrichtingsstraat richting Erasmus/Anderlecht

Michel Froidmont verwacht dat dinsdag 15 oktober de drukste dag zal zijn met een piek tussen 10.00 en 14.00 uur.
Rekening houdend met die grote opkomst, werd er voor die dag een aangepast verkeersplan uitgewerkt.
2013-10-09-verkeersplan-Vlezenbeek-tijdens-offerfeest-2013
Het gemeentebestuur van Dilbeek wenst dat de omleiding niet langer haar grondgebied doorkuist. Daarom werd er dit jaar een alternatieve route uitgewerkt.
De nodige signalisatie en parkeerverboden zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden. Bij het slachthuis zal er 1 inrit en 2 uitgangen worden voorzien waar er geritst kan worden (indien het weer het toelaat).

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Door van de Postweg een tijdelijke éénrichtingsstraat te maken kunnen de mensen die naar de drive in van Froidmont rijden aansluiten aan de file op het rechter rijvak en het doorgaand verkeer richting Anderlecht hen voorbij rijden (max 30 km/uur) op de linkerrijstrook.

De-Lijn_omleidingenOmleiding De Lijn: Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Dinsdag 15 oktober 2012 van 7.00 uur tot 18.00 uur
Niet-bediende haltes in de richting van Leerbeek:
Vlezenbeek – Steenbergstraat, School Max, Klein Nederstraat en Kapelleke
Alternatieven:
– een tijdelijke halte op de Postweg net voor het kruispunt met de Paul Veldekenstraat
– de halte ‘Vlezenbeek – Gemeenteplein’.

Slachtbewijzen
De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is met het oog op het offerfeest ingericht en vergund als een tijdelijke slachtinrichting.
Personen die dieren laten slachten in een tijdelijke slachting dienen te beschikken over een door de gemeente afgeleverd slachtbewijs, waar de gegevens op vermeld staan die door het FAVV en het Beltrace opvolgingssysteem worden vereist. In essentie gaat het om de persoonsgegevens van de particulier, zijn registratienummer en de identificatie van het geslachte dier.
Ingevolge een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Slachthuis Vlezenbeek bvba worden de slachtbewijzen klaargemaakt en in het Beltrace programma ingevoerd door het slachthuis. Het slachthuis staat ook in voor het innen van de retributie en de opmaak van de slachtbewijzen (5 euro per slachtbewijs). De gemeente oefent een controle uit en stempelt de slachtbewijzen af. Het gemeentebestuur vordert de opgelegde retributie terug nadat de bewijzen zijn afgestempeld en geteld. Er zullen naar schatting meer dan 1.500 slachtbewijzen afgeleverd worden.

Voedselveiligheid/dierenwelzijn
Vorig jaar was er een quotum vastgelegd. Toen werd er echter vastgesteld dat er meer schapen werden verkocht (bijna het dubbele), maar de frequentie van 120 voertuigen per uur was realistisch en controleerbaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een quotum vastgelegd van maximum 2.400 schapen per dag.

Er is een coöperatieve samenwerking tussen het FAVV en het slachthuis in Vlezenbeek. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.
Op 14 oktober zullen er ook levende schapen worden verkocht. Naast het toezicht op het slachthuis worden door FAVV tijdens deze periode eveneens steekproeven gedaan bij particulieren. Volgens de godsdienst wordt er immers onbedwelmd geslacht, maar volgens de wetgeving mag dit niet als particulier.
Het gemeentebestuur heeft een principieel probleem met de rituele slachtingen. In tegenstelling tot onder andere Zwitserland, Zweden en Noorwegen laat de wet het momenteel niet toe rituele slachtingen te beletten. Het gemeentebestuur vraagt dat de federale wet in die zin zou worden aangepast. In afwachting vraagt het gemeentebestuur aan het slachthuis om bij de volgende edities de afnemers de keuze te bieden om het dier bedwelmd of onbedwelmd te laten slachten.

testcase controle op transport levende dieren

De politie zal tijdens deze dagen ook starten met een test-case.
Korpschef Mark Crispel: ‘ We zullen steekproefgewijs samen met het FAVV controles uitvoeren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw op het transport van levende dieren. Want men kan in onze gemeente op verschillende plaatsen ook levende schapen kopen.
Wij zullen het dierenwelzijn bekijken en aan de chauffeurs vragen wat hun bestemming is en dit noteren. De burgemeester zal dan als test-case brieven sturen naar zijn collega burgemeesters en het FAVV om bij die mensen dan te controleren of ze achteraf een slachtingsbewijs hebben.’

Meer info van het FAVV over het Offerfeest (Feest van Eid Al Adha):
www.favv.be/dierlijkeproducten/vlees/offerfeest/_documents/Brochure_Offerfeest_S.pdf