VLEZENBEEK: – Ieder jaar viert de moslimgemeenschap het Offerfeest. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober 2013 zullen in het slachthuis in Vlezenbeek (slagerij Froidlont) op de Postweg in Vlezenbeek dan terug meer dan 1500 schapen worden geslacht.
De organisatie van deze grootschalige gebeurtenis is ingewikkeld en vereist dan ook een goede samenwerking van de moslimgemeenschap, het slachthuis, een dierenarts, de gemeentelijke diensten en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

schepen Gunther Coppens, Michel Froidmont, burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan Desmeth, Korpschef Mark Crispel, milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek  en administratief medewerker Bruno Crokaert.
schepen Gunther Coppens, Michel Froidmont, burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan Desmeth, Korpschef Mark Crispel, milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek en administratief medewerker Bruno Crokaert.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Zeker de laatste jaren is er met alle partners samen gewerkt naar een gestroomlijnd draaiboek. Met een regeling die de wetgeving naleeft en voor iedereen respect toont.

Omleidingen / signalisatieplannen:
Postweg wordt tijdelijk éénrichtingsstraat richting Erasmus/Anderlecht

Michel Froidmont verwacht dat dinsdag 15 oktober de drukste dag zal zijn met een piek tussen 10.00 en 14.00 uur.
Rekening houdend met die grote opkomst, werd er voor die dag een aangepast verkeersplan uitgewerkt.
2013-10-09-verkeersplan-Vlezenbeek-tijdens-offerfeest-2013
Het gemeentebestuur van Dilbeek wenst dat de omleiding niet langer haar grondgebied doorkuist. Daarom werd er dit jaar een alternatieve route uitgewerkt.
De nodige signalisatie en parkeerverboden zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden. Bij het slachthuis zal er 1 inrit en 2 uitgangen worden voorzien waar er geritst kan worden (indien het weer het toelaat).

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Door van de Postweg een tijdelijke éénrichtingsstraat te maken kunnen de mensen die naar de drive in van Froidmont rijden aansluiten aan de file op het rechter rijvak en het doorgaand verkeer richting Anderlecht hen voorbij rijden (max 30 km/uur) op de linkerrijstrook.

De-Lijn_omleidingenOmleiding De Lijn: Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Dinsdag 15 oktober 2012 van 7.00 uur tot 18.00 uur
Niet-bediende haltes in de richting van Leerbeek:
Vlezenbeek – Steenbergstraat, School Max, Klein Nederstraat en Kapelleke
Alternatieven:
– een tijdelijke halte op de Postweg net voor het kruispunt met de Paul Veldekenstraat
– de halte ‘Vlezenbeek – Gemeenteplein’.

Slachtbewijzen
De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is met het oog op het offerfeest ingericht en vergund als een tijdelijke slachtinrichting.
Personen die dieren laten slachten in een tijdelijke slachting dienen te beschikken over een door de gemeente afgeleverd slachtbewijs, waar de gegevens op vermeld staan die door het FAVV en het Beltrace opvolgingssysteem worden vereist. In essentie gaat het om de persoonsgegevens van de particulier, zijn registratienummer en de identificatie van het geslachte dier.
Ingevolge een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Slachthuis Vlezenbeek bvba worden de slachtbewijzen klaargemaakt en in het Beltrace programma ingevoerd door het slachthuis. Het slachthuis staat ook in voor het innen van de retributie en de opmaak van de slachtbewijzen (5 euro per slachtbewijs). De gemeente oefent een controle uit en stempelt de slachtbewijzen af. Het gemeentebestuur vordert de opgelegde retributie terug nadat de bewijzen zijn afgestempeld en geteld. Er zullen naar schatting meer dan 1.500 slachtbewijzen afgeleverd worden.

Voedselveiligheid/dierenwelzijn
Vorig jaar was er een quotum vastgelegd. Toen werd er echter vastgesteld dat er meer schapen werden verkocht (bijna het dubbele), maar de frequentie van 120 voertuigen per uur was realistisch en controleerbaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een quotum vastgelegd van maximum 2.400 schapen per dag.

Er is een coöperatieve samenwerking tussen het FAVV en het slachthuis in Vlezenbeek. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.
Op 14 oktober zullen er ook levende schapen worden verkocht. Naast het toezicht op het slachthuis worden door FAVV tijdens deze periode eveneens steekproeven gedaan bij particulieren. Volgens de godsdienst wordt er immers onbedwelmd geslacht, maar volgens de wetgeving mag dit niet als particulier.
Het gemeentebestuur heeft een principieel probleem met de rituele slachtingen. In tegenstelling tot onder andere Zwitserland, Zweden en Noorwegen laat de wet het momenteel niet toe rituele slachtingen te beletten. Het gemeentebestuur vraagt dat de federale wet in die zin zou worden aangepast. In afwachting vraagt het gemeentebestuur aan het slachthuis om bij de volgende edities de afnemers de keuze te bieden om het dier bedwelmd of onbedwelmd te laten slachten.

testcase controle op transport levende dieren

De politie zal tijdens deze dagen ook starten met een test-case.
Korpschef Mark Crispel: ‘ We zullen steekproefgewijs samen met het FAVV controles uitvoeren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw op het transport van levende dieren. Want men kan in onze gemeente op verschillende plaatsen ook levende schapen kopen.
Wij zullen het dierenwelzijn bekijken en aan de chauffeurs vragen wat hun bestemming is en dit noteren. De burgemeester zal dan als test-case brieven sturen naar zijn collega burgemeesters en het FAVV om bij die mensen dan te controleren of ze achteraf een slachtingsbewijs hebben.’

Meer info van het FAVV over het Offerfeest (Feest van Eid Al Adha):
www.favv.be/dierlijkeproducten/vlees/offerfeest/_documents/Brochure_Offerfeest_S.pdf

5 comments

  1. En Herdebeekstraat als sluipwerk. En ik spreek niet over 30 auto’s maar meerdere.

  2. Goed bezig in Sint-Pieters-Leeuw! Leg ze nog wat meer in de watten anders… Laat ze hun schaap gaan slachten in hun land van origine ipv in Vlaanderen. Hebben wij daarom N-VA gestemd?

  3. Controleer ook de weides waar schapen staan te grazen, daar gebeuren soms illegale praktijken. En de omliggende bewoners durven niet te reageren uit schrik voor wraakacties. Wij zijn géén baas meer in eigen land!

    1. Voilà, ‘t is gebeurd. 40 min geleden naar de politie gebeld om een illegale slachting door te geven. TE LAAT!!! De overige schapen in de aanpalende wei zullen ook nog volgen. En dit kan zomaar zonder gestraft te worden in dit land. NVA doe er iets aan!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: