88.800 euro subsidie voor erosiebestrijding – aarden dam met erosiepoel

2016-06-07-wateroverlast-erosiebestrijding-nodigVLAANDEREN/SINT-PIETERS-LEEUW: – Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 964.000 euro in 16 verschillende erosiebestrijdingsprojecten. Dit bedrag omvat zowel infrastructuurwerken als subsidies voor de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten moeten bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast.

Sint-Pieters-Leeuw ontvangt 88.800 euro subsidie voor een aarden dam met erosiepoel in Vlezenbeek, langs de Postweg.

Joke Schauvliege: “De vele modderellende als gevolg van de onweersbuien dit voorjaar bewees dat die bescherming hoogstnodig is. Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders einde mei en begin juni 2018 water- en modderoverlast van de kust tot Limburg.

Landbouwers kunnen het wegspoelen van hun vruchtbare bodem voorkomen door het toepassen van niet-kerende bodembewerking en de aanleg van grasstroken. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen tegen modderoverlast door kleinschalige infrastructuurwerken, zoals de aanleg van aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen bijstaan om zo de grootste problemen weg te werken. Het erosiebesluit van de Vlaamse Regering komt de gemeenten hierin financieel tegemoet.”

In de provincie Vlaams-Brabant krijgen twee gemeenten een subsidie voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken.
– In de Wangestraat in Landen worden drie bufferende drempels in de holle weg aangelegd. Zo fungeert de holle weg als tijdelijke water- en modderbuffer en blijven de lagergelegen straten en woningen van modderoverlast gespaard. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 125.000 euro.
– In Sint-Pieters-Leeuw wil de gemeente een aarden dam met erosiepoel aanleggen en ontvangt hiervoor een subsidie van 88.800 euro.

Schepen Bart Keymolen: “Terug een stap in de goede richting in de strijd tegen wateroverlast. Deze keer in Vlezenbeek, langs de Postweg. In afwachting van de definitieve oplossing en de noodzakelijke grondverwervingen, hadden we reeds tijdelijk en dam met strobalen gebouwd. Nu de administratieve kant volledig rond is, kunnen we overgaan tot een permanente oplossing.
Vorig jaar werd reeds een archeologisch onderzoek met positief advies uitgevoerd.

Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw strijden samen tegen erosie

2009-01-21-bodemerosieSINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant keurde de ‘samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator’ met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw goed. Hierdoor kan de gemeente beroep doen op de provinciale erosiecoördinatoren voor de bestrijding van erosie.

Van de vijf Vlaamse provincies heeft Vlaams-Brabant de meeste erosiegevoelige bodem. Telkens als het fel regent, stroomt met het water ook de goede landbouwgrond van de akkers weg. De modder komt terecht op straten en in woningen. Grachten en beken slibben dicht zodat het risico op overstromingen toeneemt. Daarom maken we van erosiebestrijding een prioriteit’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen en landbouw. ‘Toen we vaststelden dat de meeste gemeenten wel een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan hadden, maar er in de praktijk niet toe kwamen om de geplande maatregelen ook uit te voeren, hebben we drie erosiecoördinatoren aangesteld. Ze realiseren samen met de gemeenten de projecten op het terrein’.

Gemeenten, die een beroep doen op de diensten van een erosiecoördinator, krijgen daarvoor een subsidie van het Vlaamse Gewest. Die subsidie dekt slechts een deel van de kosten. De rest neemt de provincie ten laste, zodat het werk van de erosiecoördinatoren niets kost aan de gemeenten.

De overeenkomst met Sint-Pieters-Leeuw is de 26ste in de reeks. De andere Vlaams-Brabantse gemeenten die samenwerken met de provinciale erosiecoördinatoren zijn Asse, Beersel, Bever, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Herne, Holsbeek, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Lubbeek, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Pepingen, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Ternat, Tienen en Wemmel.

We stellen niet alleen de erosiecoördinatoren kosteloos ter beschikking van de gemeenten, we dragen ook financieel bij in de werken’ zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Bovenop de gewestelijke subsidie van 75 procent, geeft de provincie nog eens een bijkomende subsidie van 15 procent. Zo moet de gemeente maar 10 procent uit eigen middelen betalen. Als op die manier iedereen samenwerkt, kunnen tegen het einde van deze legislatuur de belangrijkste erosieproblemen opgelost zijn’.