Sp.a Sint-Pieters-Leeuw vraagt om assistentiewoningen voor iedereen betaalbaar maken

2009-09-10-RVT_WilgenhofSINT-PIETERS-LEEUW: – Sp.a vraagt bouw van sociale assistentiewoningen op Wilgenhof voor iedereen betaalbaar te maken.

Het OCMW wil de gebouwen van het leegstaande rusthuis Wilgenhof in deVanhouchestraat slopen en er een zestigtal assistentiewoningen (de nieuwe naam voor serviceflats) bouwen. Over hoe het complex er concreet zal uitzien en welke diensten het zal bevatten is nog niets beslist.

David Van Vooren, politiek secretarisSp.a: ‘Sp.a juicht de beslissing om bijkomende assistentiewoningen te bouwen toe. Mensen leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Ouderen met een bescheiden inkomen kunnen echter niet altijd terecht in een serviceflat. Vaak vormt de relatief hoge kostprijs een belangrijke drempel.
Sedert begin dit jaar kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen samen met een zorgpartner sociale assistentiewoningen bouwen. Hierdoor kan de huurprijs aanzienlijk worden beperkt. Sp.a vraagt daarom dat de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal sociale assistentiewoningen grondig wordt onderzocht.
De nabijheid van de sociale woonwijk Wilgenhofpark biedt volgens sp.a een kans om in deze buurt sociale assistentiewoningen realiseren. Op die manier krijgen ouderen de kans om te verhuizen naar een aangepaste woning met zorggarantie binnen de eigen vertrouwde buurt. Bijkomend voordeel hiervan is dat hun woning vrijkomt voor jonge gezinnen
.’

Duurzaam bouwadvies in de lift

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Wie duurzaam wil (ver)bouwen kan hiervoor terecht bij het steunpunt DuboVlaamsBrabant voor professioneel en onafhankelijk advies over energie, materialen, mobiliteit en levenslang wonen. Een initiatief dat erg gesmaakt wordt, zo blijkt uit een recente enquête. Want meer dan 90% van de adviesvragers wil het bouwadvies onmiddellijk aanraden aan familie en kennissen. Om meer bekendheid te verwerven heeft het steunpunt een nieuwe brochure uitgebracht en organiseert het infosessies.

Sinds de opstart, eind 2010, leverde DuboVlaamsBrabant zo’n 300 bouwadviezen af.
Hiervoor schakelen we de professionele adviseurs van Dialoog vzw in. Voor de particuliere (ver)bouwer kost dit 25 euro voor een advies op basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse, telkens van maximum 3 uur. Door extra steun van de gemeenten is dit zelfs helemaal gratis in 19 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.
Het gaat om Beersel, Bekkevoort, Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Drogenbos, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Hoegaarden, Keerbergen, Leuven, Machelen, Meise, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge en Vilvoorde.

Hoe bespaar ik energie?
In 75% van de gevallen ging het om renovaties. De adviezen hadden op de eerste plaats betrekking op energiebesparende maatregelen, zoals isoleren en ventileren, zonnepanelen en verwarmingssystemen.
Op de tweede plaats was er interesse in het materiaalgebruik. Maar ook thema’s als levenslang wonen en het gebruik van regenwater kwamen aan bod.
‘Opvallend is dat dat de meeste adviesvragers omwille van ecologische redenen bouwadvies vroegen, en omdat ze een beter comfort wensten. Financiële motieven waren van minder belang’, weet gedeputeerde Luc Robijns.

Gids voor duurzaam wonen en bouwen
Ondanks de positieve reacties is het provinciaal steunpunt nog onvoldoende gekend bij het grote publiek. Hierdoor vinden heel wat bouwheren het steunpunt te laat en worden er kansen gemist.
Om het advies beter bekend te maken en (ver)bouwers goed voor te bereiden, is er een nieuwe brochure met als titel ‘Slim Bouwen, Levenslang Comfort. Gids voor duurzaam wonen en bouwen’.
Deze brochure is te downloaden of te bestellen via www.dubovlaamsbrabant.be

DUBO_Vlaams-Brabant_logoInfosessies en loket
DuboVlaamsBrabant organiseert, in samenwerking met gemeenten en lokale wooninfopunten, infosessies over isoleren, ventileren, duurzaam water-, energie- of materialengebruik. Voor korte, technische vragen kan men terecht bij het gratis digitaal en telefonisch infoloket via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 016 23 26 49.

Dubo speelt rol in klimaatneutraal Vlaams-Brabant
Het steunpunt speelt ook een rol bij de transitie naar een klimaatneutrale omgeving. Gebouwen en bebouwde omgeving zijn verantwoordelijk voor meer dan 30 % van de broeikasgasuitstoot. Door duurzaam te bouwen of verbouwen kunnen we de uitstoot flink verminderen. Bovendien levert dit ook een flinke besparing op de energiefactuur op’, zegt gedeputeerde Luc Robijns.

Meer info: www.dubovlaamsbrabant.be