De Valbus in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – KVLV Vlezenbeek in samenwerking met Ziekenzorg en CM hadden ervoor gezorgd dat de ‘CM Valbus’ deze namiddag in Vlezenbeek aanwezig was voor de 55-plussers.
De valbus is een interactieve reizende tentoonstelling. Bezoekers leren valrisico’s herkennen en krijgen informatie en nuttige tips om met kleine ingrepen valvrij door het leven te gaan.
 
Jaak Poot: “De valbus werd opgestart door het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen. Ziekenzorg CM en CM staken hem in een nieuw jasje en actualiseerden de inhoud i.s.m. het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen. Nu toeren we met deze bus door heel Vlaanderen.”


Een op de drie senioren valt minstens een keer per jaar, dikwijls met ernstige gevolgen voor de gezondheid en het sociaal leven. Valpartijen kunnen nochtans vaak voorkomen worden. Door voldoende te bewegen, veilig te handelen en de woning op een veilige manier in te richten. Vandaar het belang van valpreventie.

Van Hoyweghen Gaston: ” Op de bus tonen we aan de mensen hoe ze zich best gedragen, welke de risico’s zijn wat kan er allemaal gebeuren. Dat kan men allemaal in deze bus uitproberen.
We maken de mensen attent op gevaarlijke zaken en tonen mogelijke oplossingen door hen verschillende hulpstukken te demonstreren die hen in het dagelijkse leven kunnen helpen.
 Ook in de Merselborre kregen de mensen nog heel wat uitleg via een dia-projectie.

Jaak Poot: ” Ik geef een uiteenzetting rond wat de gevaren zijn voor vallen. Vooral voor oudere mensen dan. Waardoor vallen mensen, wanneer gebeurt het, waar moet je op letten om het valrisico te verkleinen.
Maar ook werken aan de eigen gezondheid! Dus bijvoorbeeld bewegen zodat de spieren sterk blijven, dat men zo fit mogelijk blijft. Want hoe fitter men is hoe meer kans dat men niet valt.
Verder haal ik zaken aan die men in het oog moet houden: bijvoorbeeld bij trappen, rondslingerende draden, welk soort schoenen doe je best aan? Dus best geen slippers of aansteeksloefen want daar val je veel gemakkelijker mee.
Men moet ook rekening houden met wat men doet op zijn leeftijd. Als je niet meer zo fit bent moet je bij wijze van spreken niet op je dak gaan lopen.

Agenda: Opfriscursus voor veilig verkeer

SINT-PIETERS-LEEUW: – Veilig en zeker in het verkeer? Met OKRA natuurlijk!
OKRA verkeerdt: opfriscursus voor veilig verkeer.
Deze heeft plaats op 7, 14, 21 maart en 4 april 2011 telkens om 14.00 uur.

‘Die nieuwe voorrangsregels ken ik niet echt.’
‘Vorige week moest ik in Frankrijk mijn rijbewijs tonen en kreeg te horen dat ik dringend een nieuw exemplaar nodig had.’
‘Moet ik nu voor alle inzittenden een fluohesje in de auto leggen?’

Mobiliteit is levensbelangrijk voor 55-plussers. Beweging voor 55-plussers bij uitstek, OKRA koos voor 2011 voor ‘OKRAmobiel’, een jaarthema dat als rode draad door de werking zal lopen. De opfriscursus past perfect in dit jaarthema.
Weggebruikers en zeker de ouderen onder hen zijn niet altijd even goed thuis in het verkeersreglement. Tijdens vier namiddagen krijg ook jij de kans om daar iets aan te doen. Dankzij de opfriscursus voor veilig verkeer OKRA verkeerdt, samen met leeftijdgenoten in een aangename sfeer.

De inhoud en de aanpak van dit aanbod is perfect aan 55-plussers aangepast.

De opfriscursus OKRA verkeerdt bestaat uit vier sessies. Naast een opfrissing van het verkeersreglement, krijg je ook een zicht op de specifieke problemen van ouderen. Dit alles op een eenvoudige manier gepresenteerd, met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Na afloop heb je een goed gevoel: je kennis is heropgefrist en je voelt je (weer) zeker en veilig in het verkeer.

De opfriscursus heeft plaats in een aangepaste locatie en je krijgt een deelnemersbrochure die je ook thuis nog eens kan lezen.

Door OKRA opgeleide lesgevers staan in voor een kwaliteitsvol aanbod.

Volg je de vier sessies, dan krijg je op het einde een getuigschrift.

Volgende onderwerpen staan tijdens de vier sessies geprogrammeerd:
Alfabet van de wegcode. De basis dus. De zachte weggebruiker: voetgangers en fietsers in de schijnwerpers. Mijn wagen, mijn vrijheid. Samen op weg of hoe de verschillende weggebruikers in wederzijds respect kunnen ‘verkeren’.

Alle senioren, ook niet OKRA-leden, zijn welkom.
Prijs: 10 euro voor de vier lessen
Locatie: De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek

Meer info en inschrijven bij de OCMW-dienstencentra:
Els Aerts 02 332 59 53 – Wenke Peetroons 02 377 03 55

agenda: Ouderen als vrijwilliger – 20 november 2009 in Dilbeek

VLAAMS-BRABANT: – 55-plussers zetten zich vaak in als vrijwilliger. Tegenwoordig kiezen ze graag uit wat ze doen en zetten hun capaciteiten gericht in.

Bekijk de video en leer hoe 55-plussers een meerwaarde kunnen bieden voor uw organisatie of vereniging, hoe u oude en nieuwe vrijwilligers verzoent en hoe u nieuw bloed aantrekt.
Infodag op 20 november 2009 in Dilbeek.
Contact: Cel ouderen en thuiszorg, tel. 016-26 73 29, ouderen@vlaamsbrabant.be

[vodpod id=ExternalVideo.892106&w=425&h=350&fv=clip_id%3D7416748%26server%3Dvimeo.com%26autoplay%3D0%26fullscreen%3D1%26md5%3D0%26show_portrait%3D0%26show_title%3D0%26show_byline%3D0%26context%3Duser%3A1328107%26context_id%3D%26force_embed%3D0%26multimoog%3D%26color%3D00ADEF%26force_info%3Dundefined]

 

Agenda: Alternatieve woonvormen voor 55-plussers

Orka Zuun  organiseert op donderdag 9 oktober een interessante en gezellige namiddag bij ons in de zaal A. Quintusstraat. Samen met en door Ziekenzorg krijgen we heel wat informatie over de verschillende woonvormen gaande van rusthuis, serviceflats, kangoeroe woningen, woon-en zorgcentrum. Dus alternatieve woonvormen voor 55-plussers. Iedereen is welkom.

Alternatieve woonvormen voor 55-plussers
Onze woning bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van ons leven. Daarom is en blijft het steeds een uitdaging om een zo goed mogelijke woning te kiezen en deze ook optimaal aan te passen. Het wordt een extra uitdaging om onze woning zo in te richten of aan te passen dat we er zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen. Behalve het aanpassen van onze eigen woning, bestaan er tal van woonformules die specifiek gericht zijn op ouderen.
Tijdens deze vorming wordt een algemene voorstelling gegeven van de verschillenden woonvormen gaande rusthuis, serviceflats, kangoeroe-woningen, woon- en zorgcentrum,…
Deze voordracht gaat door op donderdag 9 oktober om 14.00 u. in het centrum Sint Lutgaris
(kerk van Zuun)
Organisatie: Ziekenzorg CM Zuun, Okra-Zuun en Dienst Thuiszorg van de St.Michielsbond i.s.m.
Thuiszorgcentrum Halle-Vilvoorde-Tervuren. Iedereen welkom en de toegang is gratis.