jaarverslag 2009 Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de website van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan men nu online het jaarverslag van 2009 raadplegen.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Het jaarverslag dat wij u thans presenteren, wijkt in meerdere opzichten af van vorige jaren. Het was vroeger gebruikelijk het jaarverslag van het vorige jaar aan de gemeenteraad voor te leggen samen met de begroting van het volgende jaar. Vanaf nu laten we dit samengaan met de jaarrekening. Hierdoor sluit dit in de tijd dichter aan bij het beschouwde jaar. Het is ook logischer omdat jaarrekening en jaarverslag toch een soort van twee-eenheid vormen. Ook moet hierdoor het belang van het jaarverslag als beleidsinstrument kunnen worden versterkt. Het jaarverslag moet voor het bestuur immers een instrument zijn dat toelaat om met de kennis van wat het afgelopen jaar werd gerealiseerd, de prestaties te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen, ze te evalueren en indien nodig bij te sturen in functie van het toekomstige beleid. De nieuwe timing biedt de mogelijkheid om korter op de bal te spelen. Ook inhoudelijk werd geprobeerd het jaarverslag aan te passen door meer in te zoomen op cijfermatige gegevens over hetgeen werd gerealiseerd in 2009. Aan de lezer om de relevantie van de weerhouden gegevens te beoordelen. De uiteindelijke doelstelling van het jaarverslag is te kunnen nagaan of er op een verantwoorde wijze is gewerkt met de beschikbare middelen. Dat veronderstelt meer dan een opsomming van taken of gerealiseerde projecten. Wij willen ook de functie van het jaarverslag als communicatie-instrument niet verwaarlozen. Alle beleidsdomeinen en beleidsvelden worden in het jaarverslag belicht. Daarom is het een interessant en leerzaam instrument voor onze inwoners-klanten. Het jaarverslag wordt daarom ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be en in het kader van de openbaarheid van bestuur kan iedereen een exemplaar aanvragen via infoLeeuw. Daarnaast kan iedereen het document raadplegen in de bibliotheek. Een open communicatie impliceert ook dat wij uitkijken naar uw opmerkingen en suggesties over dit jaarverslag. Noteer ze en bezorg ze aan de communicatiedienst.

Rechtstreekse link naar het jaarverslag 2009 (PDF):
www.sint-pieters-leeuw.be/upload/37144730/downloads/jaarverslag_2009.pdf

Share

Najaarsprogramma Coloma 2009

SINT-PIETERS-LEEUW: – Najaarsprogramma Coloma 2009 .
Alle info en reservering: 02/371 22 62

GC Coloma Sint-Pieters-Leeuw
GC Coloma Sint-Pieters-Leeuw

Kleinkunst in de Grote Schuur met Jan De Wilde & Combo
op 29 augustus om 20 uur in de Hoeve Lemaire-Pint te Oudenaken. Een organisatie van de Landelijke Gilde i.s.m. Coloma. Leden 13 euro – niet-leden 15 euro

EMOZIONI, een fotokunsttentoonstelling door Enrico Cano.
Van11 tot 20 september. Vernissage vrijdag 11 september om 20 uur. Open op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur in Coloma. Vrije toegang.

Rolstoeldansen
op 17 september – 1 en 29 oktober – 12 en 26 november – 17 december – 15 oktober opendansdag – telkens van 20 tot 21.30 uur in De Merselborre Vlezenbeek. Vrije toegang

Afrikaanse dans met Klay M
op 8 – 15 – 22 – 29 september – 6 – 13 – 20 – 27 oktober – 3 – 10 november telkens van 19.30 tot 22 uur in De Merselborre Vlezenbeek. 75 euro

Kalligrafie met grootmeester Jef Mercelot
op 10 en 24 september, 8 – 22 – 29 oktober,12 en 26 november, 10 december telkens
van 19.30 tot 22 uur in Coloma. 59 euro

Djembé met Karel De Ridder
op 21 september – 12 en 26 oktober 16 en 30 november – 14 december. Beginners om 19.30 uur – gevorderden 1 om 20.30 uur – gevorderden 2 om 21.30 uur in het oud-gemeentehuis Vlezenbeek.
50 euro géén djembé – 40 euro djembébezitter

Leeuwse scholencross-jubileum
met Ellen Dufour Big Brother 2001
op 25 september van 9 tot 12 uur in het Wildersportcomplex. Vrije toegang

De Colomascrabbleclub met scrabblegrootmeester Hub Moonen
op 31 juli – 25 september – 30 oktober – 27 november – 18 december telkens van 19.45 tot 22 uur in het oud-gemeentehuis Vlezenbeek. 10 euro drankje inbegrepen

Knuffel elk moment, muzikale poëzie door Frank Van Alfene en De Andere Noot
op 25 september om 20 uur in Coloma. Vrije toegang

ABBA-ja, zangworkshops voor iedereen met publiek liveconcert onder leiding van Double Voice.
Zangworkshops op 26 september, 3 – 10 – 17 – 30 oktober van 13 tot 18 uur. Liveconcert op 30 oktober om 20 uur in De Merselborre Vlezenbeek. Workshops 30 euro – liveconcert 5 euro

Kunsttentoonstelling PRO ARTE in samenwerking met Coloma
op 2 – 3 – 4 oktober. Vernissage vrijdag 2 oktober om 20 uur. Toegankelijk van 10 tot 20 uur in het Parochiecentrum Negenmanneke.
Vrije toegang

39ste KWB-Boekenbeurs door KWB en KAV
met de medewerkingvan Boekhandel en Uitgeverij De Standaard en i.s.m. Coloma en het gemeentebestuur op 2 – 3 – 4 oktober. Vernissage vrijdag 2 oktober om 20 uur. Open op zaterdag van 10 tot 19 u. en op zondag van 11 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur in Ons Huis Ruisbroek. Vrije toegang

Dag van de Vlaams-Brabantse fotografie door Open Vizier Ruisbroek
in samenwerking met Coloma en de Vlaams-Brabantse Vereniging van Fotokringen op 2 – 3 – 4 oktober. Vernissage vrijdag 2 oktober om 20 uur. Open op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur in Coloma. Vrije toegang

Raf Walschaerts speelt Zoon voor de 5de en 6de leerjaren Leeuwse basisscholen
op 5 en 6 oktober om 10 en 13.30 uur in de De Merselborre Vlezenbeek. 2,50 euro; busvervoer gratis

Seniorenfeest met Bart Kaëll
op 7 oktober om 14 uur in het Wildersportcomplex. Vrije toegang en enkel voor Leeuwse 60-plussers

Theater Boemkrasj voor de 2de en 3de kleuterklassen Leeuwse basisscholen
op 8 en 9 oktober om 10 en 13.30 uur in De Merselborre Vlezenbeek.1, 50 euro; busvervoer gratis

Didgeridoo met didge doctor Stephane Swinnen
op 13 – 20 – 27 oktober – 10 – 17 – 24 november om 20 uur in Coloma. 85 euro

Fragmenten uit ‘Verborgen oorlogsjaren’ door dr. Historicus Herman Vandormael
over ‘Ondergedoken Joodse kinderen getuigen’ en liederen uit TEREZIN of Theresienstadt op 16 oktober om 20 uur in Coloma. 7 euro kassa – 5 euro voorverkoop.

Workshop muziek/beats voor 15+
op 20 – 27 oktober – 10 – 17 – 24 november van 20 tot 22 uur en voor 11+ op 17 – 24 oktober – 14 – 21 – 28 november van 10 tot 12 uur in Coloma. 50 euro

Rapworkshop
op 17 – 24 oktober van 20 tot 22 uur en op 14 – 21 – 28 november van 13 tot 15 uur in Coloma. 50 euro voor 11 tot 15 jaar

Crea-ateliers
van 2 tot 6 november van 9 tot 16 uur in Leeuwse Kunstacademie. 12 euro – 12 tot 16 jaar

Week van de smaak met een Turkse gastkok
door de Openbare Bibliotheek i.s.m. Coloma voor de 5de en 6de leerjaren Leeuwse
basisscholen op 17 november van 9 tot 15 uur in De Merselborre

Tweelicht & zoon speelt Alleendje voor de 3de en 4de leerjaren van de Leeuwse basisscholen
op 19 en 20 november om 10 en 13.30 uur in De Merselborre Vlezenbeek. 2, 50 euro; busvervoer gratis

Wel en wee van Artsen zonder vakantie door dr. Geert Wauters
op 26 november om 19.30 uur in Coloma. Vrije toegang maar een steuntje mag

Stand up drummer door Fernand Buyls voor de 1ste en 2de leerjaren van de Leeuwse basisscholen
op 1 – 2 – 3 december om 10 en 13.30 uur in De Merselborre Vlezenbeek. 2, 50 euro; busvervoer gratis

Sinterklaasconcert met Haydn en Mozart door Camerata Janacek
op 13 december om 11 uur in De Merselborre Vlezenbeek. 10 euro voor 55+ / 15 euro voor 26 tot 54 / 7 euro muziekacademie / 15 euro voor persoon met beperking en één begeleider

Een kerstvertelling naar Charles Dickens door Hubert Damen en Vox Veroni Lembeek o.l.v. Anja Dierickx
op 18 december om 20 uur in de Sint Lutgardiskerk Zuun – A.Quintusstraat. Kassa 12 euro en voorverkoop 10 euro.