De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet.

jvb_berlijnse-kussens.jpg
Sint-Pieters-Leeuw : – De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet. Schepen van Mobiliteit Martin Schoukens van Sint-Pieters-Leeuw (CD&V) heeft dit aan de hand van cijfers aangetoond.

De Bergensesteenweg is de belangrijkste verbinding tussen Brussel en Halle. Het is een ‘secundaire weg type III’. Dit betekent een openbaar vervoer- en langzaam verkeersas die vooral voor een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer moet waarborgen. Voor deze steenweg is een verdere groei van het autoverkeer uitgesloten. Het Brussels hoofdstedelijk Gewest heeft met haar IRIS-plan zeer duidelijke doelstellingen voorop gezet, namelijk de afbouw van het autoverkeer met 20% tegen 2010. Het is dan ook zinloos dat er vanuit Vlaanderen nog meer auto’s naar Brussel gestuwd worden, ze zullen er toch niet meer inkomen. De busbanen moet zorgen dat er meer busreizigers komen en dat is het geval.

De N6 tussen Halle en Brussel is uitgerust met drie busbanen. Zij zijn er gekomen door een samenwerking met het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest en met de steun van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.

De busbanen laten de bussen toe aan de verkeersdrukte te ontsnappen. De gemiddelde rittijdswinst voor de bussen op de busbaan in Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht bedraagt de hele dag door 4 à 5 minuten. Tijdens de spitsuren loopt dit zelfs op tot 8 minuten.

FORSE STIJGING REIZIGERS

Het verbeterde busaanbod sinds mei 2006 en de indienststelling van de busbanen hebben gezorgd voor een forse stijging van het aantal busreizigers. Het aantal abonnementen na het invoeren van de busbanen ligt spectaculair hoger dan het aantal voor de busbanen. In Sint-Pieters-Leeuw stegen de abonnementen met 28,3 %: in Halle met 50,9% en in Anderlecht met 46,6%. Ook het aantal reizigers op de bus bij de doortocht in Anderlecht tijdens de ochtendspits is gestegen met 19,3%.

ONGELUKKEN DALEN

De verkeersintensiteit op de N6 tijdens de ochtendspits richting Brussel is meer dan gehalveerd (van 1.665 personenwagens naar 759 personenwagens per uur). Tijdens de avondspits daalde de verkeersintensiteit van 976 wagens naar 823 wagens per uur.

Het aantal zwaar gekwetsten als gevolg van verkeersongevallen op de N6 is in Sint-Pieters-Leeuw gedaald van 11 (voor de busbaan) naar 5 (na de busbaan). Wel stelt men voor dezelfde periode een stijging vast van het aantal verkeersongevallen met lichtgekwetsten op de N6 in Leeuw van 43 naar 73.

Martin Schoukens: “Deze ongevallen vinden voornamelijk hun oorsprong in het onrechtmatige gebruik van de busstrook. Door de maatregelen die er genomen werden dalen ze echter”.

Enkele aanpassingswerken hebben zich opgedrongen zoals het wegwerken van de dubbelzinnige aanvang van de busstrook aan de Groot-Bijgaardenstraat; het aanbrengen van rijbaankussens op cruciale plaatsen om het oneigenlijke gebruik van de busstrook zwaar te ontmoedigen en ook om er voor te zorgen dat in geval van confrontatie tussen een linksaffer en een busstrookreiziger de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn door het snelheidsremmende effect van de rijbaankussens. Verder werden de busstroken gemarkeerd in thermoplastische markeringen (langere levensduur) en betere zichtbaarheid zowel overdag als bij nacht; Ook het aantal markering ‘bus’ op de busstrook werd verhoogd.

Een nog uit te voeren maatregel bestaat uit het aanbrengen van een ontruimingspijl op de verkeerslichten ter hoogte van de Carrefour ten behoeve van de linksaffers komende vanuit Brussel.

Martin Schoukens: “Het geeft hen een aanduiding wanneer het verkeer richting Brussel rood heeft. Zij kunnen zo beter het risico horende bij hun afslagbeweging inschatten”.

Zie ook ons artikel van 18 april 2007: KLIK HIER

Oproep – Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking

Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking kan extra handen gebruiken.
De gemeentelijke werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking is een team van gemotiveerde burgers die zich actief inzetten voor organisaties die ontwikkelingshulp bieden in derdewereldlanden (11.11.11, Balkan …).
Voorzitter van de werkgroep is de bevoegde schepen voor Ontwikkelingssamenwerking, Lucien Wauters.
Takenpakket?
De werkgroep vergadert een vijftal keer per jaar en volgt op de voet wat er reilt en zeilt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hij geeft ook advies bij het college van burgemeester en schepenen inzake visie, beleid en campagnes rond ontwikkelingssamenwerking. Iedereen die begaan is met het thema kan in
dit overlegforum inspraak hebben.
Interesse?
Als u zin hebt om deel uit te maken van de werkgroep, bent u van harte welkom.
Elke helpende hand kunnen we gebruiken. Geef ons een seintje en u wordt uitgenodigd
voor de eerstkomende vergadering. Met eventuele vragen en suggesties bent u ook
altijd welkom bij de dienst Volksgezondheid.

dienst Volksgezondheid:
Ingrid Baroen 02/371 22 18 ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

Luc Dedobbeleer nieuwe uitbater cafetaria sporthal A.J. Braillard.

cafetaria.jpg
Ruisbroek: – De cafetaria van de sporthal A.J. Braillard in Ruisbroek heeft sinds dit weekend Luc Dedobbeleer als nieuwe uitbater.
Sport- en recreatiecentrum A.J. Braillard Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek – 02/377 58 01 Openingsuren: van maandag tot donderdag van 10.00 u. tot 24.00 u. vrijdag en zaterdag van 10.00 u. tot 01.00 u. zondag van 14.00 u. tot 23.00 u.

Wat met het zwaar verkeer in Negenmanneke?

Sint-Pieters-Leeuw: – Negenmanneke, een Leeuwse wijk die gelegen is tussen de Bergensesteenweg, het kanaal Brussel-Charleroi en de Ring rond Brussel is zwaar verkeer meer dan beu en organiseert daarom op woensdag 30 mei een wandeling door de wijk, gevolgd door een panelgesprek

De aanwezige industrie veroorzaakt overlast door zwaar transport in de aanpalende woonwijk. De Oudstrijdersstraat, Pierre Walckiersstraat, Felix Wittouckstraat en Albert Debroyerstraat. Zo is er sluikverkeer richting Anderlecht.

Verder klaagt men er over de gevaarlijke kruising met Bergensesteenweg. Het invoegen van zwaar verkeer zorgt voor filevorming en ongevallen.

Samen met de buurtbewoners willen ACV en ACW de motor zijn om verschillende projecten aan te pakken, in overleg met de bevoegde overheden:

Zo willen ze een ontsluiting van de bedrijven en –terreinen teneinde het zwaar verkeer te bannen uit de woonwijk en het creëren van duurzame tewerkstelling door het benutten van te saneren industrieterreinen.

Geïnteresseerden kunnen meer over deze plannen vernemen op woensdag 30 mei. Om 19 uur komt men samen aan taverne ‘Den Meulenbempt’, Bergensesteenweg 3, Negenmanneke voor een begeleide wandeling langs de woonwijk en bedrijvensites.

Om 20.30 uur volgt in dezelfde taverne een panelgesprek met Martin Schoukens, schepen Ruimtelijkke Ordening, getuigenissen van Marguerite en Georges, buurtbewoners en André Van Lathem, werknemer Cantillana. Alvorens de aanwezigen het woord te geven volgt er een stand van zaken door schepen Martin Schoukens en Jean-Pol Olbrechts, Bestendig-afgevaardige provincie Vlaams-Brabant.

Katleen Evenpoel nieuwe Miss KVK Tienen.

misskvk07.jpgbron: KVK Tienen

Sint-Pieters-Leeuw / Tienen: -Op zaterdag 19 mei verkozen we in zaal Grand Slam een nieuwe Miss KVK Tienen. De aanwezigen zagen een gevarieerde show waarin Katleen Evenpoel uiteindelijk werd verkozen tot de nieuwe Miss KVK Tienen. Eerste eredame was Karolien Moonen. Heidi Holsbeek was tweede eredame. Karolien Moonen werd ook verkozen tot Miss Publiek terwijl Melissa Van Oostveldt het lintje van Miss Sympathie mocht omhangen. De dames waren bijzonder aan mekaar gewaagd en dat bleek ook uit de resultaten.
De 25-jarige Katleen Evenpoel woont in Sint-Pieters-Leeuw en is boekhoudster in een schoonmaak- en schilderbedrijf. Ze overtuigde de jury met haar originele voorstelling en haar salsa-act. Zelf heeft ze tot op heden weinig voeling met het voetbal, maar ze is vastberaden om als Miss KVK Tienen heel wat over het spelletje op te steken. Voorlopig bleef dat naar eigen zeggen vooral beperkt tot het ‘kijken naar de mooie jongens op het veld’. Ze hoopt nu echter regelmatig wedstrijden van KVK Tienen bij te wonen en kijkt met veel enthousiasme uit naar de talrijke nieuwe ervaringen die ze zal mogen beleven.

Gezocht: creatief talent.

Sint-Pieters-Leeuw: Voor de illustraties van de nieuwe infoborden op de gemeentelijke speelterreinen is de jeugddienst op zoek naar creatievelingen.
Stuur voor onderstaande richtlijnen je ontwerp voor 1 juli 2007 naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

  •  Draag mee zorg – verwittig ons als er een toestel stuk is.
  •  Hou het terrein netjes: werp afval in de vuilnisbakken.
  •  Maak na 22 uur geen lawaai op het speelterrein.
  • Met motorfietsen en auto’s mag je niet op het terrein rijden.
  •  Zorg ervoor dat je hond zijn boodschap niet op het terrein doet.
  • Respecteer de rust en het eigendom van de buren rondom het speelterrein.
  • Gebruik de speeltoestellen correct; ga niet op toestellen waar je duidelijk te oud of te groot voor bent.

moederdag Vlezenbeekse KWB

2007-05-13-st-p-leeuw-kwb.jpg
Vlezenbeek: -Naar jaarlijkse traditie worden op moederdag de moeders onder de Vlezenbeekse KWB-leden getrakteerd op een ontbijtbuffet.
Om 8 uur melden zich reeds de eersten.  En zoals alle deelnemers worden zij verwelkomd met een glaasje schuimwijn.
Vervolgens kon iedereen zich tegoed doen aan het buffet met koeken, verschillende soorten brood en beleg, melkprodukten, fruit (waaronder de bekende Vlezenbeekse aardbei), eieren, cornflakes, …
Nadat de inwendige mens versterkt was werd iedereen uitgenodigd op de eucharistieviering ter gelegenheid van moederdag. Deze werd opgeluisterd door
kinderkoor Redoris en jeugdkoor Akkoord. Na afloop kregen alle aanwezige moeders een roos als dank voor hun dagelijkse ‘moeder zijn’. En natuurlijk werd er gezoend.

Nieuw in Vlezenbeek: vakantieopvang

2007-05-09_jvb_vakantieopvang.jpg
Vlezenbeek: – De beheerraad van kinderdagverblijf Hotel Samson organiseert dit jaar tijdens de zomervakantie voor de eerste maal “vakantieopvang” voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar.
De kinderen zullen er workshops krijgen aangepast aan de leeftijd. Tevens worden er warme maaltijden, vieruurtje en drankjes voorzien.

Je kan er terecht van 1 juli  tot 13 juli  en van 30 juli tot 31 augustus 2007, elke werkdag van 7u30 tot 18 uur.
Voor inlichtingen kan je terecht bij mevr. Lingier 0477/91.32.62 (na 17 uur).

BIN: Buurt Informatie Netwerk

2007-05-05-bin.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Beste zelfstandige ondernemer,
Veiligheid is als een rekker van vele kleine inspanningen.
Met het BIN-Z SPL, handelaars en zelfstandigen SPL, brengen wij zo één facet in uw handelszaak/KMO.
BIN-Z SPL is een samenwerkingsverband tussen drie partners (Raad voor Lokale Economie, Lokale Politie en gemeentebestuur SPL) die elk bijdragen tot het welslagen van ons gemeenschappelijk doel!
Reeds 5 jaar kan u voor een kleine bijdrage (€ 15,00) meegenieten van eerstelijnsinfo via uw telefoon/gsm.
Wij vormen alzo een netwerk van honderd leden over gans de gemeente SPL, ook herkenbaar aan de BIN–sticker/borden. Dus zowel Ruisbroek, Vlezenbeek als de Bergensesteenweg kijken en luisteren tesamen naar de politieinformatie.

Hoe werkt het BIN in de praktijk?

Wanneer een politiepatrouille, een burger of een handelaar een situatie, een feit of een verdachte handeling vaststelt die een risico inhoudt voor de handelaars en zelfstandigen van de gemeente, worden zij hiervan via een cascadesysteem in kennis gesteld. Op die manier kan er vooral preventie, maar ook repressief worden gewerkt.

Dit is een goed begin, doe ook mee met BIN

Wij willen langs deze weg een oproep doen aan de handelaars en zelfstandigen van de gemeente om te overwegen om lid te worden.

Benieuwd en u wenst meer inlichtingen?

Onze ambtenaar voor Lokale Economie verwelkomt u graag:
Marleen Buijl, ambtenaar lokale economie
 02 371 22 91,  02 331 44 90 of  marleen.buijl@sint-pieters-leeuw.be

Brandweer Halle stelt eenvormig sleutelkluissysteem voor

2007-05-04-sleutelkluissysteem.jpg
Sint-Pieters-Leeuw / Halle: -De laatste jaren wordt de Halse brandweerdienst regelmatig opgeroepen voor brandalarmen in bedrijven,
instellingen en handelszaken, binnen en buiten de normale werk- of toegangsuren tot de gebouwen.

Goed afgesloten en inbraakvrije toegangsdeuren en –poorten zijn vaak de boosdoener voor ieder brandweerkorps. Brandweerlui dienen bijzondere aandacht te besteden aan de slotvaste, al dan niet elektrisch gestuurde rol-, schuif- of draaipoorten die op de scheiding van de openbare weg en privaat terrein zijn geplaatst. Kostbare minuten gaan daardoor soms verloren. Om breekwerk en schade aan gebouwen te voorkomen, stelt de Halse Brandweerdienst in haar preventiebeleid een goed beveiligd en eenvormig sleutelkluissysteem voor.

Het principe is eenvoudig. In een toegangspoort of muur tot het gebouw wordt een cilinder ingebouwd met daarin een of meerdere toegangsleutels en/of magneetkaarten. Na de indienstelling is het de brandweer zelf die uitsluitend toegang heeft tot deze cilinder en op die manier zeker is van de toegang tot de gebouwen. Voor die bedrijven die gelegen zijn op het grondgebied van Brandweer Halle maar waar Brandweer Brussel toch tussenbeide komt, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met HC-100 Brussel en Leuven.

Wens je als bedrijf, instelling of handelszaak in te tekenen op dit project of wens je meer informatie te ontvangen? Aarzel dan niet contact op te nemen met Lt.-ing. Hans Van Schepdael die het systeem beheert.

Brandweer Halle
tel. 02 356 68 80
hans.van.schepdael@halle.be

rotonde op kruispunt Postweg – Vlezenbeeklaan.

2007-05-03_jvb_rotonde-postweg-vlezenbeeklaan.jpg
Vlezenbeek: De gemeenteraad keurde onlangs het ontwerp goed voor een rotonde in het centrum van Vlezenbeek. Ze wordt ingeplant op het kruispunt van de Postweg, de Vlezenbeeklaan en de Pedestraat.

De werken worden, zonder de aanpassing van de nutsleidingen, geraamd op € 255.000 (btw incl.)
Een woordje uitleg bij de kleurverdeling:• geel en grijs: asfaltverharding;• donkerblauw: overrijdbare kasseiverharding;• groen: aangepaste beplanting;• rood: fietspad;• lichtblauw: voetpad.

Door de slechte toestand van het wegdek op het verkeersplateau wordt een nieuwe asfaltverharding (grijze kleur) voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Schaliestraat. Het Gemeenteplein wordt heringericht. Het in- en uitrijden van het plein zal enkel nog mogelijk zijn via de Schaliestraat. De huidige toegang via de Vlezenbeeklaan wordt afgesloten met een wegneembare hindernis, zodat er tijdens grote evenementen (kermis, jaarmarkt) toch nog gebruik van kan worden gemaakt. Het voetpad ter hoogte van de woningen nr. 7-10 wordt versmald heraangelegd. Het tweerichtingsfietspad op de Postweg (kant onpare huisnummers) wordt ontdubbeld tussen de Sint-Annastraat en de H. Geeststraat. Het huidige voetpad (kant pare huisnummers) wordt daartoe omgevormd tot fietspad, mits een aantal lokale aanpassingen. De werken worden gefaseerd uitgevoerd uitgevoerd waardoor het doorgaand verkeer langs de Postweg in beide richtingen mogelijk blijft mits gebruik van verkeerslichten. Voor de aansluitende zijwegen Pedestraat en Vlezenbeeklaan worden wegomleggingen voorzien. De totale uitvoeringstermijn wordt bepaald op 45 werkdagen (op basis van 20 werkdagen per maand, verlof- en regendagenniet inbegrepen). Het aanpassen van de nutsleidingen wordt uitgevoerd voor de start van de eigenlijke wegeniswerken, mogelijk nog voor het zomerverlof. Het aanpassen van de openbare verlichting langs de Postweg tussen de toekomstige rotonde en de Kapellestraat ligt ter studie.

Stem op Valerie De Kerpel als Weight Watchers Cursist(e) van het Jaar 2007

2007-04-20-valerie-de-kerpel.jpg
Vlezenbeek: – Op dit moment heeft Valerie uw stem nodig (zie voorlopige tussenstand).
Stem nu: http://www.weightwatchers.be/WWI_Controller.aspx?S=6&Page=1010082
 
 
Vlezenbeek: – “Overgewicht is geen uitzichtloze situatie. Er bestaat een eenvoudige en gezonde manier om gewicht te verliezen: Weight Watchers.”
“Weight Watchers was mijn laatste redmiddel om de vicieuze cirkel waar ik al jaren inzat te doorbreken. Ik had al alle soorten diëten geprobeerd, zonder resultaat. Ik hoorde via via vertellen over Weight Watchers en ontdekte dat het geen dieet is maar een andere manier van leven, een gezonde manier van leven, en nu ook mijn manier van leven!
De informatie die ik kreeg op de cursus was voor mij goud waard. Ook de steun van de coach was erg belangrijk. Ik had het nodig om elke week naar de cursus te gaan en deed erg mijn best om dat minnetje week na week op mijn lidkaart te zien staan.

Het gewichtsverlies dat ik zo behaalde heeft mijn hele leven veranderd. Mensen zeggen me heel vaak dat ik straal en dat is ook zo. Ik voel me goed, ik durf uitkomen voor mijn mening en ik voel me ook lichamelijk veel beter: ik ben minder snel buiten adem, ik kan mijn benen kruisen als ik zit, ik kan sporten en ik word niet meer aangestaard als ik dat doe.

Ons hele gezin heeft baat gehad bij mijn beslissing om af te vallen met Weight Watchers. Mijn moeder en zus gingen met me mee en mijn vader is ook afgevallen dankzij de nieuwe, gezonde manier van koken en eten. Hij heeft nu voor het eerst in jaren geen te hoog cholesterolgehalte. De steun binnen het gezin was voor mij wel belangrijk.

Ik doe mee aan de verkiezing omdat ik andere mensen met overgewicht wil motiveren en laten zien dat het geen uitzichtloze situatie is, dat er een gezonde en eenvoudige manier bestaat om gewicht te verliezen. Het was voor mij niet gemakkelijk om deel te nemen omdat ik toch nog beschaamd ben over mijn startgewicht en omdat ik nog altijd een beetje verlegen ben van aard. Maar ik heb besloten om naar de toekomst te kijken i.p.v. naar het verleden, want uiteindelijk ben ik best fier op mezelf!”

Op twee jaar tijd verloor Valerie 72kg.

Berlijnse kussens op N6

jvb_berlijnse-kussens.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Op de Bergensesteenweg zijn er geregeld ongevallen en problemen met bestuurders die de busbaan gebruiken.
De provincie Vlaams-Brabant heeft nu ”Berlijnse kussens” geplaatst op de busbaan strook in Sint-Pieters-Leeuw en Halle.
Berlijnse kussens zijn een soort plastic rembulten die op de weg worden geschroefd. De wielas van een bus is breed genoeg om met beide wielen naast de bult te passeren, maar met een auto moet je altijd met minstens één wiel over de bult. Dit zorgt voor een remmend (vertragend) effect.

Ook de wegmarkeringen op het baanvak werden breder gemaakt zodat er ook op deze manier een betere visuele erkenning is.

Al deze maatregelen plus extra controle door de politiediensten moeten er voor zorgen dat er een halt komt aan een hele reeks ongevallen die op deze plaats gebeuren door voertuigen die de busstrook gebruiken.

Berlijnse kussens op busbaan

busbaan.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Op de Bergensesteenweg zijn er geregeld problemen met bestuurders die de busbaan gebruiken.
De provincie Vlaams-Brabant heeft nu beslist om “Berlijnse kussens” op de weg te plaatsen. Berlijnse kussens moeten voorkomen dat gewone wagens nog op de busbaan geraken. 
Normaal gezien worden de kussens nog dit voorjaar geplaatst.

* Berlijnse kussens zijn een soort plastic rembulten die op de weg worden geschroefd. De wielas van een bus is breed genoeg om met beide wielen naast de bult te passeren, maar met een auto moet je altijd met minstens één wiel over de bult. Dit zorgt voor een remmend (vertragend) effect.

Evenementenhal wordt verkocht!

ex-gemeentelijke-evenementenhal.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De gemeentelijke evenementenhal op de Bergensesteenweg 250, Sint-Pieters-Leeuw staat te koop. De aankoop van het vroegere VAB-gebouw veroorzaakte de voorbije jaren nogal wat deining omwille van de kostprijs en het erfpacht dat de gemeente jaarlijks moest betalen.
Nu heeft het schepencollege de knoop doorgehakt. Volgens schepen van Gemeentelijke gebouwen Jos Speeckaert (CD&V) was de kost van de evenementenhal niet meer te verantwoorden en heeft de gemeente het geld nodig voor een aantal andere grote projecten.

VRT zendmast

2007-04-01-vrt-zendmast.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De Vlaamse regering heeft na advies van de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de VRT-zendmast  in Sint-Pieters-Leeuw definitief vastgelegd. ” Daarmee is de VRT-zendmast planologisch gered”, vertelt minister-president Yves Leterme. De 300 meter hoge VRT-zendmast in Sint-Pieters-Leeuw was in het verleden  voorwerp van juridisch getouwtrek. Zo vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor de toren al twee keer, een laatste keer in november 2005.  De mast staat in landschapelijk waardevol  agrarisch gebied. De Vlaamse regering  veranderde die bestemming naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, maar dat besluit werd in 2002 al vernietigd door de Raad van State.

Kerkuilenkast in Vlezenbeek.

kerk-vlezenbeek.jpg
Vlezenbeek: – In de kerk van Vlezenbeek liet het gemeentebestuur een kerkuilenkast aanbrengen. De restauratiewerken van de kerk zijn intussen bijna afgerond.

– Tijdens de restauratiewerken aan de kerk van Vlezenbeek werden vele duivenkadavers gevonden op de zolders van de kerk. Deze moeten worden opgeruimd en gedesinfecteerd. De kosten worden op 8000 euro beraamd

sorteercentrum van Spullenhulp

trilsp.jpgdscn0513.jpg dscn0486.jpg 
 Staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert (Spirit) heeft een halve dag stage gelopen in het hypermoderne sorteercentrum van Spullenhulp in Sint-Pieters-Leeuw.
De hele werking van Spullenhulp draait rond sociale economie. Hier krijgen vooral laaggeschoolden kansen om zich te ontwikkelen die ze in reguliere bedrijven niet zouden krijgen.
meer info over spullenhulp: www.spullenhulp.be

Tractor met stro in brand

2007-03-12-tractorbrand-oudenaken.jpg
OUDENAKEN:  – De brandweer van Halle werd maandag omstreeks 16.30 uur opgeroepen voor een brand in de Baasbergstraat in Oudenaken een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. In het midden van de straat stond een hooiwagen in lichterlaaie. De boer vervoerde na een dag van zware  arbeid een volle kar met hooi naar de boerderij. Op de kruising van een zijstraat van de Baasberg moest hij remmen voor een wagen die kwam aanrijden. Hierdoor schoof een deel van de lading naar voor. Het stro kwam tegen de uitlaat van de tractor terecht en schoot in brand. De boer merkte wat er gebeurde en koppelde zijn tractor af. De brandweer van Halle had de handen vol om de massa stro te blussen.  Even voor 17 uur werd de brandweer opnieuw opgeroepen. Deze keer voor een brand op de E19 in de richting van Bergen net voor de uitrit Halle.

Wegenwerken in Sint-Pieters-Leeuw Maart 2007

* Burgemeesterstraat: Iverlek & IWVB – Saneren gasnet en waterleidingsnet,  overkoppelingen.  Voorziene einddatum april 2007, doorgaand verkeer gestremd.

* G. Deruyverstraat: Iverlek – Saneren gasnet ondergronds brengen elektriciteitsnet overkoppelingen . Voorziene einddatum april 2007, doorgaand verkeer gestremd.

* Veldstraat (Ruisbroek): aanleg riolering verbeteren weg vanaf 5 maart tot voorziene einddatum 18 mei 2007, doorgaand en plaatselijk verkeer onderbroken.

* Bloemenwijk = Korenbloemstraat, Hortensiastraat, Heidebloemstraat, Klaproosstraat, Irrisstraat, Rozenstraat, Seringenstraat: – vernieuwen voetpaden. Voorziene einddatum 27 april 2007, doorgaand verkeer gestremd.

Speelpleinanimatoren gezocht!

Ben je 17 of ouder en heb je zin om mee te draaien als animator tijdens de speelpleinwerking in juli en augustus?
Stel je dan kandidaat bij de jeugddienst!
Je kan een kandidatuursformulier verkrijgen bij de jeugddienst.
Bel 02 370 28 81 of mail naar maaike.vranken@sint-pieters-leeuw.be
Kandidaturen dienen ten laatste op 30 maart 2007 te worden binnengebracht.

Zenior

De kunst van het ouder worden in een leerrijke en ontspannende vormingscursus voor 50+ers.
9 en 23 maart, 20 en 27 april en 11 mei,Telkens van 9.30 tot 16.00 uur – Coloma.
Programma
Deze cursus wijkt sterk af van het bestaande vormingsaanbod voor (jonge) senioren.
Het gaat niet over gezondheid, financiële kwesties of het aanleren van technische vaardigheden. Vanuit een humane visie
plaatsen we het ouder worden in het perspectief van persoonlijke en sociale groei.‘Ouder worden’ zien we als een positief
project. Bewust en zinvol ‘ouder worden’ kan men leren. Deze cursus wil handvaten aanreiken om dit levensproject op een
zinvolle en kwalitatieve manier gestalte te geven.
Een unieke doe-cursus
De kunst van het ouder worden is een doecursus met veel (eenvoudige) oefeningen en momenten van reflectie en discussie in een
verstaanbare taal. Deze cursus is geknipt voor iedereen die wil nadenken over ouder worden en gefascineerd is door de charme
van kunst en (praktische) filosofie. Tevens biedt hij tal van ‘instrumenten’ aan die erg nuttig kunnen zijn bij het uittekenen van uw
persoonlijk ‘ouderworden-project’.Praktisch!
■ 5 dagen bestaande uit 2 daguitstappen met lunchpakket en 3 cursusdagen in Coloma inclusief verzorgde middaglunch in een rozenrestaurant
■ maximum 16 deelnemers
■ 245 euro voor cursus, lesmateriaal, 3 lunches in een rozenrestaurant en 2 uitstappen (exclusief trein, bus en lunchpakket)
■ lesgever Patrick Van Hecke, psycholoog en docent kunsteducatie
Info en reserveringen
Gemeentelijk Cultureel Centrum COLOMA
J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 62 – Lut Moriau of Herman Debroeyer 02 331 18 71
denis.deneulin@sint-pieters-leeuw.be

Post overvallen

2007-02-20-post-leeuw-340.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW/WEMMEL: – In Sint-Pieters-Leeuw is vanmorgen een postkantoor overvallen. Dat meldt VRT-radio. Hoe groot de buit is, is nog onduidelijk. De overvallers schoten een tiental keren. Volgens een andere bron (Belga) zou er een vijftiental keer geschoten zijn. Een agent raakte daarbij gewond.  De postmeester kon de politie verwittigen, maar de overvallers konden ontkomen. Iets later vanmorgen werd in Wemmel een Centea bankkantoor overvallen. Of er een verband is met de overval in Sint-Pieters-Leeuw, is niet duidelijk.

UPDATE: Vier gewapende overvallers zijn het postkantoor binnengedrongen via het dak. De postmeester was toen al aanwezig. Hij kon de politie waarschuwen met zijn gsm. De agenten waren snel ter plaatse. Er is verschillende keren geschoten. Daarbij raakte een agent gewond door rondvliegende glasscherven.  Een verdwaalde kogel kwam in een restaurant aan de overkant van de straat terecht. De overvallers konden ontkomen langs de achterkant van het gebouw. Ze zijn aan de haal gegaan met twee postzakken, maar daarin zou niets waardevols zitten.  Even later werd in Asse een Centea bankkantoor overvallen, maar er is geen buit. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. Het postkantoor in Sint-Pieters-Leeuw is de afgelopen jaren al vijf keer overvallen.

Rotary Leeuw steunt De Poel

2007-02-16-rotary-cheque-sint-pieters-leeuw-340.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW:  – Rotary Sint-Pieters-Leeuw steunt de Poel en deelt een cheque uit van 1250 euro. Met dit geld steunen ze het nieuwe project van De Poel in Ruisbroek. Naast het geld willen de leden van Rotary ook de handen uit de mouwen steken en daadwerkelijk helpen bij de renovatie van het pand.

De Poel vond een onderkomen in de oude pastorij van Ruisbroek. Om het gebouw woonklaar te maken voor 15 mentaal gehandicapten, zijn heel wat middelen en helpende handen nodig. De vestiging van Ruisbroek is de vijfde van De Poel. Er zijn nog vestigingen in Schepdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Ternat.

De belangrijkste taak van De Poel is het opvangen van 120 mensen in de dagcentra. Ruisbroek wordt een ander project. Daar zullen 15 mindervaliden dag en nacht kunnen wonen. Rotary Sint-Pieters-Leeuw wil dit plaatselijk initiatief ondersteunen en een lange samenwerking met De Poel uitbouwen.

brand in de garage

Donderdag omstreeks 20.30 uur ontstond brand in de garage van de woning aan de Koning Albertstraat 128 in Leeuw. De garage diende als opslagplaats voor tapijten. De garage is zwaar  beschadigd door de brand. Verder nog rook- en waterschade in de woning. Brandweer Brussel voerde de blussingswerken uit. Volgens brandweer betreft het een accidentele brand die ontstaan is door een kortsluiting in de garage. De bewoonster en kind werden opgevangen door buren. Er zijn geen gekwetsten.