Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking kan extra handen gebruiken.
De gemeentelijke werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking is een team van gemotiveerde burgers die zich actief inzetten voor organisaties die ontwikkelingshulp bieden in derdewereldlanden (11.11.11, Balkan …).
Voorzitter van de werkgroep is de bevoegde schepen voor Ontwikkelingssamenwerking, Lucien Wauters.
Takenpakket?
De werkgroep vergadert een vijftal keer per jaar en volgt op de voet wat er reilt en zeilt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hij geeft ook advies bij het college van burgemeester en schepenen inzake visie, beleid en campagnes rond ontwikkelingssamenwerking. Iedereen die begaan is met het thema kan in
dit overlegforum inspraak hebben.
Interesse?
Als u zin hebt om deel uit te maken van de werkgroep, bent u van harte welkom.
Elke helpende hand kunnen we gebruiken. Geef ons een seintje en u wordt uitgenodigd
voor de eerstkomende vergadering. Met eventuele vragen en suggesties bent u ook
altijd welkom bij de dienst Volksgezondheid.

dienst Volksgezondheid:
Ingrid Baroen 02/371 22 18 ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

%d