jvb_berlijnse-kussens.jpg
Sint-Pieters-Leeuw : – De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet. Schepen van Mobiliteit Martin Schoukens van Sint-Pieters-Leeuw (CD&V) heeft dit aan de hand van cijfers aangetoond.

De Bergensesteenweg is de belangrijkste verbinding tussen Brussel en Halle. Het is een ‘secundaire weg type III’. Dit betekent een openbaar vervoer- en langzaam verkeersas die vooral voor een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer moet waarborgen. Voor deze steenweg is een verdere groei van het autoverkeer uitgesloten. Het Brussels hoofdstedelijk Gewest heeft met haar IRIS-plan zeer duidelijke doelstellingen voorop gezet, namelijk de afbouw van het autoverkeer met 20% tegen 2010. Het is dan ook zinloos dat er vanuit Vlaanderen nog meer auto’s naar Brussel gestuwd worden, ze zullen er toch niet meer inkomen. De busbanen moet zorgen dat er meer busreizigers komen en dat is het geval.

De N6 tussen Halle en Brussel is uitgerust met drie busbanen. Zij zijn er gekomen door een samenwerking met het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest en met de steun van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.

De busbanen laten de bussen toe aan de verkeersdrukte te ontsnappen. De gemiddelde rittijdswinst voor de bussen op de busbaan in Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht bedraagt de hele dag door 4 à 5 minuten. Tijdens de spitsuren loopt dit zelfs op tot 8 minuten.

FORSE STIJGING REIZIGERS

Het verbeterde busaanbod sinds mei 2006 en de indienststelling van de busbanen hebben gezorgd voor een forse stijging van het aantal busreizigers. Het aantal abonnementen na het invoeren van de busbanen ligt spectaculair hoger dan het aantal voor de busbanen. In Sint-Pieters-Leeuw stegen de abonnementen met 28,3 %: in Halle met 50,9% en in Anderlecht met 46,6%. Ook het aantal reizigers op de bus bij de doortocht in Anderlecht tijdens de ochtendspits is gestegen met 19,3%.

ONGELUKKEN DALEN

De verkeersintensiteit op de N6 tijdens de ochtendspits richting Brussel is meer dan gehalveerd (van 1.665 personenwagens naar 759 personenwagens per uur). Tijdens de avondspits daalde de verkeersintensiteit van 976 wagens naar 823 wagens per uur.

Het aantal zwaar gekwetsten als gevolg van verkeersongevallen op de N6 is in Sint-Pieters-Leeuw gedaald van 11 (voor de busbaan) naar 5 (na de busbaan). Wel stelt men voor dezelfde periode een stijging vast van het aantal verkeersongevallen met lichtgekwetsten op de N6 in Leeuw van 43 naar 73.

Martin Schoukens: “Deze ongevallen vinden voornamelijk hun oorsprong in het onrechtmatige gebruik van de busstrook. Door de maatregelen die er genomen werden dalen ze echter”.

Enkele aanpassingswerken hebben zich opgedrongen zoals het wegwerken van de dubbelzinnige aanvang van de busstrook aan de Groot-Bijgaardenstraat; het aanbrengen van rijbaankussens op cruciale plaatsen om het oneigenlijke gebruik van de busstrook zwaar te ontmoedigen en ook om er voor te zorgen dat in geval van confrontatie tussen een linksaffer en een busstrookreiziger de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn door het snelheidsremmende effect van de rijbaankussens. Verder werden de busstroken gemarkeerd in thermoplastische markeringen (langere levensduur) en betere zichtbaarheid zowel overdag als bij nacht; Ook het aantal markering ‘bus’ op de busstrook werd verhoogd.

Een nog uit te voeren maatregel bestaat uit het aanbrengen van een ontruimingspijl op de verkeerslichten ter hoogte van de Carrefour ten behoeve van de linksaffers komende vanuit Brussel.

Martin Schoukens: “Het geeft hen een aanduiding wanneer het verkeer richting Brussel rood heeft. Zij kunnen zo beter het risico horende bij hun afslagbeweging inschatten”.

Zie ook ons artikel van 18 april 2007: KLIK HIER

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
%d bloggers liken dit: