RUISBROEK: – Vanavond organiseerde de gemeente i.s.m. Klimaatpunt en Woonwinkel Zennevallei in LDC ‘t Paviljoentje het startmoment ‘wijkrenovatieproject’ .

Deze winterperiode komt Klimaatpunt langs bij de ingeschrevenen in onze gemeente met een drone die thermografische foto’s maakt van hun gevel en dak. Die scan geeft een eerste indruk van de warmteverliezen en geeft een beeld waar men nog kan isoleren.
Hoe gaan ze te werk en hoe ziet zo’n warmtebeeld er uit? Dat kwamen de deelnemers vanavond te weten tijdens de infoavond.

Brahim Harfaoui, Schepen van Milieu, Woon- en grondbeleid: “Dit initiatief benadrukt het belang van samenwerking en gemeenschapszin, waarin we streven naar een betere woonomgeving voor ons allemaal. Het renoveren van onze huizen en onze buurt is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar ook van veiligheid, duurzaamheid en levenskwaliteit. Samen kunnen we zorgen voor een omgeving waarin we trots kunnen zijn en waarin we met plezier kunnen wonen”.

Met het project Wijkrenovatie wil de gemeente in samenwerking met Klimaatpunt ook inwoners stimuleren en begeleiden bij de energetische renovatie van hun woning.
Meer info: www.klimaatpunt.be/gevelscan

%d