SINT-PIETERS-LEEUW: – De werkgroep voor streek- en volkskunde heeft een nieuwe uitgave klaar: “Het Hof ten Brukom”. Het brengt de geschiedenis van het Hof ten Brukom, geplaatst in de historische context doorheen de eeuwen. Het is een studie van Joris De Beul.

Het landschap in West-Brabant is bezaaid met grote boerderijen. Zij vormen de stille getuigen van een agrarische wereld die vandaag is verdwenen. Meestal waren ze eigendom van grote bezitters: adel, rijke burgerij en vooral kerkelijke instellingen. Vele van deze landbouwexploitaties hebben de omslag naar een doorgedreven mechanisatie en schaalvergroting niet kunnen maken en zijn verdwenen of hebben een andere bestemming gekregen.

Brukom is een van de historische wijken van Sint-Pieters-Leeuw, vroeger het belangrijkste landbouwgebied van de gemeente het enige restant is het Hof ten Brukom, voormalig pachthof van de abdij van Ter Kameren. Deze hoeve is de vervanger van een ouder exemplaar dat teruggaat tot de ontstaansperiode van de abdij, de 13de eeuw.

De geschiedenis van dit hof is nauw verbonden met zowel de landbouwconjunctuur doorheen de eeuwen als met de pachtersfamilies die de uitbating verzorgden. Ook vormt de bezitsstructuur tijdens deze lange periode een spiegel van de veranderende maatschappelijke context. Zo is deze studie ook een reis doorheen de tijd, een boeiende ontdekkingstocht.

• Prijs: 5 euro
• Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro.
• Meer info: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be .

%d