REGIO: – Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts, gedeputeerde Gunther Coppens en Vlabinvest kondigen aan dat ze werken aan een nieuwe zorg- en onderwijscampus in Halle. Ze slaan de handen in mekaar om extra aanbod van welzijn en onderwijs in deze regio te voorzien. In het gebouw van de huidige politierechtbank zou binnenkort zo’n 2.700 vierkante meter ruimte voor onderwijs en zo’n 2.200 vierkante meter voor welzijn bijkomen. Ruimte genoeg voor een nieuwe basisschool met 340 extra schoolbanken en verschillende welzijnsvoorzieningen. Er wordt daarom ongeveer 1,5 miljoen euro voor de geplande aankoop van deze gebouwen voorzien.

De provincie Vlaams-Brabant kampt met een historische achterstand in het zorgaanbod. Dit geldt onder meer voor kinderopvang, algemeen welzijnswerk, jongerenwelzijn, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De zorgsectoren zijn al te beperkt aanwezig in de onmiddellijke omgeving, waardoor Halle een belangrijke regionale zorgfunctie vervult. Om die reden kreeg Vlabinvest de concrete opdracht die zorgachterstand zoveel als mogelijk weg te werken. Tot nog toe verstrekte Vlabinvest voor het opvangen van deze welzijnszorg sinds 2018 zelf al zo’n € 12 miljoen subsidies voor nieuwbouw en voor renovatie.

Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts, gedeputeerde Gunther Coppens en Vlabinvest kondigen nu aan dat ze een locatie in centrum Halle op het oog hebben voor de oprichting van de allereerste zorg- en onderwijscampus. In twee gebouwen van respectievelijk 2.200 vierkante meter en 2.700 vierkante meter zou ruimte komen voor welzijnszorg en voor onderwijs. Er kunnen zo onder andere extra plaatsen in de kinderopvang, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, diensten van CAW en dagbesteding voor jongeren bijkomen.

De ambitie is dat iedereen in de loop van 2025 zijn intrek kan nemen in een gerenoveerd gebouw, op maat van de gebruiker en conform de hedendaagse normen.

%d