VLAAMS-BRABANT: – De internationale dag van de brandweer was een mooie aanleiding voor de gouverneur van Vlaams-Brabant om de brandweerpost in Asse eens te bezoeken. Sedert twee jaar coördineert het dispatching centrum  de brandweerinterventies in de hele provincie Vlaams-Brabant.

Gouverneur Jan Spooren: “De professionaliteit en gedrevenheid van de brandweermensen zijn tezelfdertijd bewonderenswaardig en geruststellend!”

%d bloggers liken dit: