SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week zijn de werken gestart voor de aanleg van een nieuwe oversteekplaats op de Bergensesteenweg.
Op het kruispunt van de Bergensesteenweg met de J.B. Rampelbergstraat en de Emile Vandersteenenstraat is het voor fietsers en voetgangers vrij gevaarlijk om de steenweg over te steken. Zij moeten er immers twee keer twee rijstroken dwarsen in een zone waar een snelheidsregime van 70 km/uur geldt.
Om deze onveilige situatie te verbeteren wordt er in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe verkeerssituatie gecreëerd.

Naast het aanbrengen van twee oversteekplaatsen wordt het aantal rijstroken in elke rijrichting teruggebracht naar één. Daarnaast wordt de toegelaten snelheid er in beide rijrichtingen verminderd naar 50 km/uur.
De huidige verharde middenstrook wordt vervangen door een groene verbinding, met 2 verharde doorgangen voor fietsers en voetgangers.

De aanpassingswerken zijn maandag 17 april gestart en zullen ongeveer 2 maanden duren. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk op één rijstrook per rijrichting. Fietsers worden tijdens de werken langs de werf geleid via een beveiligde doorgang.
Van zodra de aanpassingswerken zijn afgerond start een testperiode van 6 maanden. Begin 2024 worden de maatregelen dan geëvalueerd.

Werken in twee fasen
De aannemer werkt in twee fasen om de hinder te beperken. Eerst wordt de middenberm onthard en ingezaaid met gras. Op die manier wordt de middenberm definitief afgesloten. Tegelijk legt de aannemer de nieuwe oversteekplaatsen aan. In een tweede fase wordt per rijrichting gewerkt aan de aansluitingen van de fiets-en voetpaden en aan de verhoogde busperrons.

Geen omleidingen
De Bergensesteenweg blijft tijdens de volledige duur van de werken open voor verkeer. Voetgangers ondervinden geen hinder. Fietsers verplaatsen zich tijdens de tweede fase aan de overkant van de weghelft waar op dat moment wordt gewerkt. Voor de bus richting Brussel wordt een tijdelijke bushalte buiten de werfzone voorzien. Gemotoriseerd verkeer kan de werfzone steeds voorbijrijden over een versmalde rijstrook en aan verlaagde snelheid. Er geldt een parkeerverbod op de parkeerplaatsen langs de weg.

Veilig en overzichtelijk kruispunt
Na de vernieuwingen steken voetgangers en fietsers het drukke kruispunt veilig over in twee stappen. Aan beide kanten van het kruispunt komen verlichte oversteekplaatsen die aansluiten op de voet- en fietspaden. Door het aantal rijstroken op de Bergensesteenweg terug te brengen van twee naar één en de snelheid te verlagen naar 50 km/u, verloopt oversteken hier veiliger. De middenberm wordt een groenzone, waardoor het enkel nog mogelijk is om op het kruispunt rechtsaf te slaan. Ten slotte worden de bushaltes ‘Sint-Pieters-Leeuw E. Vander Steenen’ in beide richtingen heraangelegd om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te garanderen. Op de verhoogde busperrons kan iedereen vlot op- en afstappen van de bus.

%d bloggers liken dit: