ZENNEVALLEI: – Deze week vierde Wachtpost Zennevallei haar 10-jarig bestaan!

Op de foto staat voorzitter Gerlinde Beerens (links) en Pascale Otthiers (rechts). Pascale werd in de bloemetjes gezet omdat ze al tien jaar voor de Wachtpost werkt als administratief medewerker.

In het gebouw van Artsenkring Zennevallei kan je tijdens de week terecht in het Medisch Huis voor een consultatie bij verschillende zorgverleners. Je kan er op raadpleging bij een reumatoloog, endocrinoloog, diabeteseducator, handchirurg, psycholoog, tabakoloog, diëtist of podoloog.
Naast de activiteiten van de artsenkring zoals de kringwerking en de bijscholingen, is de belangrijkste deelwerking het organiseren van de Wachtpost tijdens het weekend.
De Wachtpost is er voor dringende hulp die niet kan wachten tot de eigen huisarts terug beschikbaar is na een weekend of feestdag. Dokters van wacht zijn aanwezig voor dringende consultaties ter plaatse of voor huisbezoeken.
De wachtpost is open van vrijdagavond 20 uur tot maandagmorgen 8 uur. De artsen worden ondersteund door een altijd aanwezige receptie en afhankelijk van de drukte één of twee chauffeurs.

Veel mensen verwachten een soort van ‘spoeddienst’ aan te treffen waar ze rechtstreeks kunnen binnenlopen. Maar die verwachting is niet terecht. Je komt naar de Wachtpost voor een medisch probleem waar je normaal mee naar de huisarts zou gaan, maar waar niet mee gewacht kan worden. Vanzelfsprekend worden echt hoogdringende medische problemen wel zo snel mogelijk behandeld.

Sinds corona is het noodzakelijk om eerst telefonisch een afspraak te maken. In de wachtpost wordt er alleen op afspraak gewerkt. Anders is het niet mogelijk om de vele hulpvragen in goede banen te leiden en lange wachttijden met veel mensen te vermijden.

De huisarts zal de patiënt in de Wachtpost anders benaderen dan in de eigen praktijk. De focus komt vooral op de klacht te liggen en minder op de totaliteit van de patiënt. Onderzoek gebeurt enkel in het kader van de klacht en is eerder beperkt. De consultatie zal ook minder lang duren. Adviezen en behandelplannen worden beperkt tot de korte termijn. Telefonisch advies is minimaal. Waar preventie een belangrijk aspect is in de wekelijkse praktijk, kan dit niet aan bod komen tijdens de wacht. Wanneer het nemen van een beslissing niet mogelijk is, wordt verwezen naar de vaste huisarts. Natuurlijk wordt dezelfde kwaliteit van zorg aangeboden als in de dagelijkse praktijk.

Artsenkring Zennevallei hoopt de succesvolle werking van de Wachtpost nog vele jaren te mogen verderzetten!

Openingsuren Wachtpost Zennevallei:
Enkel op afspraak via 02/361.10.10. De wachtpost is geopend van vrijdag 20u tot maandag 8u en op officiële feestdagen van 20u de dag voor de feestdag tot 8u de dag na deze feestdag. Tijdens de week kunt u terecht bij uw huisarts of zijn/haar vervangende arts. Meer info: www.wachtpostzennevallei.be

%d bloggers liken dit: