SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond ondertekende Sint-Pieters-Leeuw het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Sint-Pieters-Leeuw is daarmee de 140ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.
Het SAVE-charter is een initiatief van OVK, de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen. “SAVE staat voor Samen Actief voor een Veilig verkeer”, legt Gedelegeerd Bestuurder Koen van Wonterghem van OVK uit. “Met het charter engageren lokale besturen zich tot initiatieven die de verkeersveiligheid moeten verhogen. Aan de hand van dit charter wil OVK steden en gemeenten aansporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.”

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “We willen onze schouders blijven zetten om de bescherming van kinderen en jongeren in het verkeer te verbeteren. We hebben de laatste jaren trouwens al heel wat acties uit het SAVE-charter ondernomen. Er werden fietsstraten en zones 30 ingericht in schoolomgevingen, fiets- en oversteekplaatsen werden uitgebreid of verbeterd en er kwamen al heel wat trajectcontroles die de verkeersveiligheid aanzienlijk hebben verhoogd. We zullen ook in de toekomst verder werken aan de doelstellingen van het SAVE-charter. Er bevinden zich in Sint-Pieters-Leeuw heel wat scholen, jeugdbewegingen en sportclubs. Onze jeugd neemt hierdoor een belangrijke plaats in en dient ook in het verkeer gewaardeerd en beschermd te worden.”

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zal het traject verder zetten in samenwerking met OVK. In dit traject wordt o.a. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt waarin de acties worden omschreven die de gemeente in de toekomst wil realiseren.

%d bloggers liken dit: