SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 28 april 2022 keurde het aanvullend verkeersreglement Joseph Depauwstraat goed. Het betreft het opheffen van het dubbelrichtingsfietspad en aanbrengen van fietssuggestiestroken.

De afgelopen maanden en jaren werd meermaals nagedacht over een realistisch en duurzaam plan om de drukke doortocht door het centrum van Sint-Pieters-Leeuw leefbaarder en veiliger te maken. Op de commissie van 10 februari 2022 werden maatregelen voorgesteld voor het plan “Veilig & Leefbaar Leeuw centrum”. Dit plan omvat het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Pastorijstraat en Joseph Depauwstraat.
Het huidige dubbelrichtingsfietspad op de J. Depauwstraat voldoet niet aan de inrichtingseisen van het fietsvademecum. Fietsers komen ter hoogte van zijstraten en in- en uitritten uit een onverwachte richting, wat gevaarlijke situaties oplevert. Hetzelfde geldt voor het tweemaal dwarsen van de rijbaan op de fietsoversteekplaatsen. Op de Pastorijstraat ontbreekt het na het verlaten van het aanliggend fietspad aan een duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan.

Samengevat stelt de dienst mobiliteit de volgende maatregelen voor:
• Opheffen van het dubbelrichtingsfietspad in de Jospeh Depauwstraat
• Wegnemen van de twee fietsoversteekplaatsen in de J. Depauwstraat
• Op het traject J. Depauwstraat – Rink – Pastorijstraat fietssuggestiestroken aanbrengen van 1,20 meter breed aan beide zijden van de straat, ter ondersteuning van het gemengd verkeer. Hiervoor is geen aanvullend reglement nodig. Deze fietssuggestiestroken worden niet doorgetrokken op Rink omwille van het erfgoedstatuut.
• Het huidige dubbelrichtingsfietspad inrichten als voetpad.

%d bloggers liken dit: