SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw organiseert voor de eerste maal de ‘Week van de Waterbeheersing’ om inwoners te informeren over risico’s van wateroverlast. Vanavond werd er in de raadzaal van het gemeentehuis aandachtig geluisterd naar de infoavond over rioleringen.

Fluvius, Aquafin en de Provincie Vlaams-Brabant gaven er info en luisterden nadien naar de individuele problemen.
Fluvius gaf toelichting over de klimatologische observaties tijdens de natte zomer van 2021, het verschil tussen een “rioleringsprobleem” en een “oppervlaktewaterprobleem” …
Aquafin gaf een woordje uitleg bij de reeds gerealiseerde en nog geplande rioleringsprojecten in Sint-Pieters-Leeuw. De nadruk zal hier vooral liggen op de 4 collectors in de gemeente.

Wie graag subsidies krijgt bij de uitvoering van waterpreventieve werken moet voor er een contract met een aannemer wordt afgesloten contact opnemen met de provincie voor een gratis, vrijblijvend bezoek om de juiste oplossingen aan te reiken via waterpreventie@vlaamsbrabant.be . Alleen na het bezoek met advies kan je bij de provincie subsidies aanvragen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de foyer van het gemeentehuis staat er ook een kleine infobeurs opgesteld die te bezoeken is tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Met fotomateriaal en infopanelen word je geïnformeerd over individuele beschermingsmaatregelen die kunnen worden genomen. Ook krijg je er zicht op de verschillende materialen of producten die ter beschikking zijn om wateroverlast te vermijden. Voorbeelden van deze materialen zijn: terugslagklep, schotten, waterpasserende klinkers …

Volgende week staan er nog twee thema’s gepland:
• Infoavond waterlopen: dinsdag 22 maart van 19 tot 21 uur – gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw – klik hier voor inschrijving
• Terreinbezoeken: woensdag 23 maart vanaf 15 uur – langs de Zuunbeek – klik hier voor inschrijving

Burgemeester Jan Desmeth liet op de infoavond verstaan om van de ‘Week van de Waterbeheersing’ jaarlijks te organiseren daar het vele mensen in de gemeente aanbelangt.

%d bloggers liken dit: