ZUUN: – Vanavond had in Zonnig Leven de driemaandelijkse bloedinzameling plaats.
Een speciale avond want het was de honderdste inzameling van voorzitter Jos speeckaert van de vriendenkring die in Zuun de inzamelingen organiseert. Precies 25 jaar geleden volgde hij wijlen Eugène Cornelis op als voorzitter van de vriendenkring. Aangezien ook de toenmalige secretaris Stefaan Van Nieuwenhuyze wegens ouderdom zijn functie ter beschikking stelde, werd hij opgevolgd door Eddy Van Isterbeek, die intussen dus ook al 25 jaar als secretaris van de vriendenkring fungeert.


Jos speeckaert: “25 jaar geleden werden de inzamelingen georganiseerd in de refter van de school “het Populiertje”. Er kwamen toen gemiddeld 75 mensen naar de bloedinzamelingen. Door het verdelen van affiches en af en toe wat flyers om de inzamelingen bekend te maken, zitten wij nu aan een gemiddelde van 120 bloedgevers per inzameling. Dit is uiteraard een must, want er is steeds veel bloed nodig.
Na het Populiertje gingen wij naar het gemeentelijk gebouw op de Bergensesteenweg, waar nu de Lidl is gevestigd. Nadat zaal Zonnig leven werd heringericht, kregen we daar onze vaste stek, waar we nu toch al enkele jaren actief zijn.
Wij werken met een vaste groep medewerkers, die dit allemaal op vrijwillige basis doen. Ik wil hen uiteraard van harte danken voor hun inzet tijdens de inzamelingen. Ik wil ook het gemeentebestuur danken om de zaal gratis ter beschikking te stellen.
Ik hoop dat wij nog lang de inzamelingen kunnen organiseren en dat wij nog heel wat nieuwe bloedgevers mogen ontmoeten.”

• Bloedinzamelingen Zuun: 15 juni, 14 september, 7 december 2022
• Bloedinzamelingen Ruisbroek: 25 mei, 7 september, 23 november 2022
Meer info: www.bloeddonatie.be

%d bloggers liken dit: